Whippet-Harrastajat ry:n tiedote koskien koronaviruksen vaikutuksesta toimintaan

TIEDOTE 15.3.2020

Suomen hallitus päätti 12.3.2020 rajoittaa yleisötapahtumien järjestämistä koronavirustartuntojen estämiseksi. Päätöksen mukaan kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan 31.5.2020 saakka. Lisäksi suositellaan, että myös kokousten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Suomen Kennelliiton hallitus päätti 12.3.2020 toimenpiteistä, joilla pyritään estämään COVID 19 -koronaviruksen leviämistä. Tällä päätköksellä kaikki koiranäyttelyt, kokeet ja kilpailut sekä Kennelliiton suunnittelemat muut tilaisuudet perutaan 31.5.2020 saakka.

Whippet Harrastajat r.y. Suomen Kennelliiton jäsenenä huomioi toiminnassaan sen ja Suomen viranomaisten antamat ohjeistukset. Näillä toimilla Whippet Harrastajat pyrkii huolehtimaan toimista tartuntojen vähentämiseksi. Myös ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla tulee välttää ja erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien iäkkäiden ja perussairaiden henkilöiden suojelemiseksi.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on kutsuttu koolle 5.4.2020. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Whippet-Harrastajat ry:n hallitus on päättänyt siirtää kokouksen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Kokous kutsutaan uudelleen koolle sääntöjemme mukaisesti.

Hallitus on myös päättänyt että se ei lähetä edustusta SVKL:n kevätkokoukseen 21.3.2020.

W-H ry:n maasto- ja veteraanimaastomestaruus, SIC ry:n maastomestaruus ja avoin kilpailu 02.-03.5.2020 on peruttu. Näin ollen mestaruuksia ei valitettavasti jaeta vuonna 2020.

Agilityn rotumestaruudet oli tarkoitus ratkoa TAMSK:in kilpailuissa 14.3.2020. Nämä kilpailut ovat myös peruttu, joten agilitytoimikunta järjestää uuden äänestyksen rotumestaruuksien järjestämispaikasta ja ajankohdasta myöhemmin, kunhan varmistuu että kisakausi jatkuu normaalisti kesäkuun alussa.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja pohdimme mahdollisia vaikutuksia toimintaan kesäkuun osalta. Järjestämiämme tapahtumia kesäkuulla ovat:

  • Rata: W-H ry. Kasvattajakilpailu 06.06.2020 (Tampere, PVK järjestäjänä)
  • Näyttely: Erikoisnäyttelyviikonloppu 13.-14.6.2020 (Kaarina)

Muiden tapahtumien osalta seuraamme aktiivisesti viranomaismääräyksiä ja järjestävien kerhojen toimenpiteitä.

Koronaviruksen vaikutuksista koiraharrastukseen tiedotetaan Kennelliiton sivuilla https://www.kennelliitto.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-covid-19-koronaviruksesta

Whippet-Harrastajat ry hallitus

Kevätvuosikokous 5.4.2020 Helsingissä PERUTTU ja siirretään myöhemmäksi

Päivitys 15.3.2020: Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Whippet-Harrastajat ry:n hallitus on päättänyt siirtää kokouksen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Kokous kutsutaan uudelleen koolle sääntöjemme mukaisesti.

WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 5.4.2020. Valtakirjojen tarkistus klo 12:30 alkaen, kokous alkaa klo 13:00.
Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Valtakirjojen tarkistus.
2. Kokouksen avaus.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
6. Käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
– Vuoden Näyttelywhippet – kilpailun palkintojen jako
– Vuoden Agilitywhippet – kilpailun palkintojen jako
– Ansiomerkkien ja tunnustusten jako
10. Kokouksen päättäminen.

Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä.

Tervetuloa!
WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N HALLITUS
Kokouskutsu ja valtakirjapohja

 

Jalostustoimikunnan kannanotto lonkkadysplasiadiagnoosin saaneiden koirien jalostuskäyttöön

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli lonkkavika on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se periytyy useiden geenien vaikutuksesta kohtalaisella periytyvyysasteella.

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu lonkkakuvaukseen, jossa lausunto A tarkoittaa ei muutoksia, B lähes normaali/rajatapaus ja C-E tarkoittaa lonkkanivelen kasvuhäiriötä (lievä, kohtalainen, vaikea).

Whippetien lonkkalausunnoista vuoden 2000 ja helmikuun lopun 2020 välisenä aikana 5 % on asteikolla C. Lonkkavikadiagnoosi ei siten ole rodussa tuntematon, joskin harvinainen. Kuvattujen koirien määrä on kuitenkin tällä hetkellä rodussa vähäinen.

Monella rodulla on käytössä lonkkaindeksi, jonka avulla voidaan ennustaa vian periytymistä yksittäisen koiran ilmiasuun perustuvaa tulosta tarkemmin. Indeksi ottaa huomioon myös sukulaisten kuvaustulokset. Whippeteillä kuvausmäärät eivät vielä riitä indeksin käyttöönottoon, mutta mahdollisimman laaja lähisuvun tutkiminen auttaa arvioimaan periytymisen todennäköisyyttä.

Whippetin kaltaiselle juoksijakoiralle tervettä luuston ja nivelten rakennetta voidaan pitää ehdottoman tärkeänä. Vaikka whippetin kevyt ja lihaksikas rakenne eivät todennäköisesti altista sitä nivelrikolle raskaampien rotujen tapaan ja vaikka myös elintavoilla voi olla vaikutusta oireiluun, lonkkavika on kuitenkin sairaus, joka voi olla invalidisoiva ja hyvin kivulias jo keski-iässä. Nuorten koirien kohdalla on syytä ottaa huomioon, että vaikka koira ei vielä olisi osoittanut merkkejä oireilusta, oireita saattaa ilmetä myöhemmin.

Jalostustoimikunnan johtopäätös lonkkavian vastustamisen suhteen on se, ettei virallisessa terveystutkimuksessa sairausdiagnoosin (lonkkanivelen kasvuhäiriö muu kuin A tai B, kyynärnivelen kasvuhäiriö ja polvilumpioluksaatiotutkimus muu kuin 0) saanut koira täytä pentupalstan seuraavaa vaatimusta: ”Vanhempien tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä. Niillä ei saa olla eivätkä ne saa tiettävästi periyttää vikoja tai sairauksia.”

C-lonkkaisen koiran jalostuskäyttöä harkittaessa on otettava erityisesti huomioon, että Kennelliiton jalostusstrategian mukaan jalostukseen tulee käyttää vain keskitasoa parempia koiria. Jalostustoimikunta toteaa lisäksi, että C-lonkkaisten koirien täysi poissulkeminen jalostuksesta ei whippetien lonkkaterveyttä koskevan nykytiedon perusteella liiaksi kaventaisi rodun jalostuspohjaa. Oireilevaa koiraa ei missään tapauksessa tule käyttää jalostukseen.

Mikäli C-lonkkatuloksen saanutta koiraa haluaa käyttää painavista syistä jalostukseen, tulee sille hakea poikkeuslupa pentupalstalla ilmoittamiseksi. Poikkeusluvan saamisen vähimmäisvaatimuksena on yhdistelmän toiselta osapuolelta tutkimustulos terve (A) tai lähes normaali/rajatapaus (B) lonkkien osalta.

Jalostustoimikunta seuraa aktiivisesti whippetien lonkka-, kyynär- ja polvitutkimusten tuloksia ja niiden kehityssuuntaa sekä kannustaa jalostuskoirien ja myös muiden koirien terveyden tutkimiseen.

Lähteet: www.kennelliitto.fi

Whippetin rotumääritelmän päivitys

FCI on julkaissut korjatun whippetin rotumääritelmän 19.10.2019 ja sen käännös on hyväksytty Kennelliiton rotumääritelmätyöryhmän kokouksessa 20.2.2020.

Rotumääritelmä

Alla yhteenveto kohdista, jotka ovat muuttuneet. Muutokset on lihavoitu.

KÄYTTÖTARKOITUS

FCI 14.5.2007: Kilpajuoksija

FCI 19.10.2019: Alkuaan joko hajuaistin tai näön perusteella metsästävä koira.

PÄÄ

FCI 14.5.2007: Kirsu: Musta, sinisillä koirilla sinertävä, maksanruskeilla maksanruskea, isabellan ja kermanvärisillä sekä muilla haalistuneen värisillä koirilla minkä tahansa värinen paitsi vaaleanpunainen. Vain valkoisilla ja kirjavilla koirilla sallitaan laikullinen ns. perhoskirsu, joka ei kuitenkaan saa olla täysin pigmentitön.

FCI 19.10.2019: Kirsu: Musta, sinisillä koirilla sinertävä kirsu sallitaan, maksanruskea kermanvärisillä ja muilla haalistuneen värisillä, valkoisilla ja kirjavilla koirilla sallitaan laikullinen ns. perhos-kirsu.

ETURAAJAT

FCI 14.5.2007: Eturaajat ovat suorat ja pystyt; etuosa ei ole liian leveä.
Lavat: Viistot ja lihaksikkaat, lapaluut ulottuvat selvästi erottuvina selkärangan tasolle.
Kyynärpäät: Hyvin rungon alle asettuneet.
Ranteet: Vahvat ja hieman joustavat.

FCI 19.10.2019:  Eturaajat ovat suorat ja pystyt, litteät luut; etuosa ei ole liian leveä.
Lavat: Viistot ja litteälihaksiset, sään kohdalla lapaluiden välissä on kohtuullisesti tilaa.
Olkavarret: Suunnilleen lapojen pituiset.
Kyynärpäät: Sivusta katsoen säkä ja kyynärpäät ovat samalla pystysuoralla linjalla.
Välikämmenet: 
Vahvat ja hieman joustavat.
Etukäpälät: Soikeat, varpaat ovat hyvin kaareutuvat ja toisistaan erillään; päkiät paksut ja vahvat. Vahvat kynnet.

TAKARAAJAT

FCI 14.5.2007: Takaraajat ovat vahvat. Koira peittää paljon alaa seistessään.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
KÄPÄLÄT: Hyvin sirot; varpaat ovat hyvin kaareutuvat ja tasaväliset; päkiät paksut ja vahvat.

FCI 19.10.2019: Takaraajat ovat vahvat. Seistessään luonnollisesti koira peittää paljon maata.
Polvet: Hyvin kulmautuneet mutta eivät liioitellut.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET

FCI 14.5.2007: Täysin vapaat liikkeet. Sivulta katsottuna askel on pitkä ja vaivaton ylälinjan pysyessä vakaana. Eturaajat liikkuvat matalalla pitkälle eteen, takaraajat liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman. Liikkeet eivät saa olla jäykät, korkea-askeliset, lyhyet eivätkä sipsuttavat. Ne ovat edestä ja takaa vakaat ja yhdensuuntaiset.

FCI 19.10.2019:  Erittäin vapaat. Sivulta katsottuna askel on pitkä ja vaivaton ylälinjan pysyessä vakaana. Eturaajat liikkuvat matalalla pitkälle eteen, takaraajat liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman. Liikkeet eivät saa olla jäykät, korkea-askeliset, lyhyet eivätkä sipsuttavat. Ne ovat edestä ja takaa vakaat ja yhdensuuntaiset.

VÄRI

FCI 14.4.2007: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja.

FCI 19.101.2019: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja paitsi merle.

KOKO

FCI 14.4.2007: Säkäkorkeus: Urokset 47 – 51 cm (18,5 – 20 tuumaa) nartut 44 – 47 cm (17,5 – 18,5 tuumaa)

FCI 19.101.2019: Toivottava säkäkorkeus: Urokset 47–51 cm (18,5–20 tuumaa)
Nartut 44–47 cm (17,5–18,5 tuumaa)

 

Vuoden koirat 2019

VUODEN NÄYTTELYWHIPPET 2019

Urokset

1. C’mere Oz The Great (Aberdeen Remarkable In Paris – Pipsqueak Lovely Whipster), om. Pia & Kirsi Mannila, 242 p. VSP

2. Play A While Mora Marknad (Play A While The Hours – Play A While Late Red Autumnhop Ale), om. Mia & Timo Pelttari, 178 p.

3. Whiptails Perfect Match (Whiptails Holding The Dream – Whiptails Sweet Tea At Sunrise), om. Kirsi & Timo Aalto, 178 p.

4. Avantina Beat Them Easy Sneezy (Festiva Snow Hill Imagine – Courtborne Renee Dwyer), om. Tiina Sailola, 172 p.

5. Play A While What A Wonderful World (Zelig Prince of Peace – Play A While Valkulla), om. Mia & Timo Pelttari, 166 p.

6. Azarin Eleazar (Siprex Didrik – Azarin Cayo Coco), om. Kari Eklund & Katariina Rauko, 159 p.

7. Festiva Snow Hill Imagine (Snow Hill Mindbender – Giobaldi Cristalle At Festiva N Sportingfield), om. Minna Puukko, 141 p.

8. C’mere Nottambulo (Sobresalto Kesté – C’mere Icy Crystal), om. Tarja Luusua, 137 p.

9. Twyborn The Countryman (Xploring Calling Elvis – Twyborn Chinnook), om. Jaana Jyläntö & Sanna Norhio-Hanski, 105 p.

10. Gaselle’s Fellini (Sobresalto Quann Staje C’me-re – Adagio Blue Hour), om. Kari Eklund & Katariina Rauko, 98 p.

11. Whiptails Natural Born Charmer, 98 p.
12. Zaraque’s Knight of Northern Lights, 81 p.
13. Softouch Rub My Tummy,  79 p.
14. Collooney Poker Player, 78 p.
15. Whipstripe All Lights Up, 76 p.
16. Barolito’s Beaufort By Ketch, 76 p.
17. Sagramour Told You So, 70 p.
18. Play A While Gentleman’s Gentleman, 69 p.
19. Xploring Calling Elvis, 65 p.
20. Softouch Guess Who, 62 p.

Nartut

1. Sagramour There Is Only You (Festiva Snow Hill Imagine – Sagramour Graceful Henrietta), om. Janita Pelttari & Marina Aaltio, 270 p. ROP

2. Barnesmore Silver Bells, (Suna Regens Opal Winter Wolf of Barnesmore – Barnesmore Hells Bells), om. Sanna Norhio-Hanski, 243 p.

3. Sagramour Graceful Henrietta, (Aberdeen Remarkable In Paris – Sagramour Foxy Flyer), om. Unto Timonen & Sampo Miettinen & Marina Aaltio, 203 p

4. Zaraque’s Miracle of Northern Lights, (Zaraque’s Knight of Northern Lights – Sagramour Pietra Preziosa), om. Heidi Lonnakko, 183 p

5. Besties Cookie Dough, (Whiptails Day And Night – Collooney Blonde Bombshell), om. Mari Kääriäinen, 152 p

6. C’mon Angels Face (Play A While Mora Marknard – Alborada De Isla De Bali), om. Janita Pelttari, 147 p.

7. C’mere Quperkeikka (Zelig Bottle of Smoke – Pipsqueak Lovely Whipster), om. Kari Naukkarinen, 138 p

8. Besties Milky Way (Whiptails Day And Night – Collooney Blonde Bombshell), om. Kari Eklund, Katariina Rauko & Mari Kääriäinen, 137 p.

9. Courtborne Hera (Twyborn Big Ben – Seregon Arven), om .Kristin Hoff, 135 p.

10. Sobresalto Just Play It Like Sexy (Sobresalto Love Me Tender – Sobresalto Xxx), om. Pia & Kirsi Mannila, 102 p.

11. Whiptails Handful of Honey  96 p.
12. Zaraque’s Keen On Crown’n Jewels  91 p.
13. Zaraque’s Lunar Eclipse  88 p.
14. C’mere U Got The Love  79 p.
15. Besties Creme Brulee  77 p.
16. C’mere Whoohoo  76 p.
17. Jatzarin Celine Dior  64 p.
18. Softouch Island Lake  64 p.
19. C’mere Vanilla Caramel  62 p.
20 .Zaraque’s Mist’n Dust In Northern Sky  59 p.

VUODEN NUORI 2019

Urokset

1. Collooney Poker Player (Courtbirch Force of Nature – Collooney Pearl’s A Swinger), om. Anita Sandqvist, 78 p. VSP

2. Barolito’s Beaufort By Ketch (Snow Hill Full Sail – Kathstone’s Adorable And Remarkable), om. Salla Hukari, 76 p.
3. Sagramour Told You So (Festiva Snow Hill Imagine – Sagramour Graceful Henrietta), om. Arja Kettunen, 70 p
4. Play A While Gentleman’s Gentleman (Snow Hill Dakota Bad Sneakers – Play A While Lady Clorinda), om. Mia & Timo Pelttari,  69 p.
5. Mei Dan Burger King (Suna Regens Keylinns Remy – Mei Dan Krieghoff), om. Hanna Eerola,  57 p.
6. C’mere Xtempore, 57 p.
7. Avantina Beat Them Easy Sneezy, 49 p.
8. Whipstripe All Lights Up, 49 p.
9. Whiptails Sunrise Shadow, 42 p.
10. C’mere Wizard of Oz, 38 p.

Nartut

1. Sagramour There Is Only You, (Festiva Snow Hill Imagine – Sagramour Graceful Henrietta), om. Janita Pelttari & Marina Aaltio, 270 p. ROP

2. Barnesmore Silver Bells (Suna Regens Opal Winter Wolf of Barnesmore – Barnesmore Hells Bells), om. Sanna Norhio-Hanski, 243 p.
3. Zaraque’s Miracle of Northern Lights (Zaraque’s Knight of Northern Lights – Sagramour Pietra Preziosa), om. Heidi Lonnakko, 183 p.
4. Sobresalto Just Play It Like Sexy (Sobresalto Love Me Tender – Sobresalto Xxx), om. Pia & Kirsi Mannila, 102 p.
5. C’mere Whoohoo (Sobresalto Quann Staje C’me-re – C’mere Qukkuluuruu), om. Satu Karjalainen, 76 p.
6. Zaraque’s Mist’n Dust In Northern Sky, 59 p.
7. Mei Dan Turbo, 34 p.
8. Absoliuti Idile Melania, 32 p.
9. Zaraque’s Nordic Chic, 26 p.
10. Allettes Royal Strawberry Candy, 23 p. 

VUODEN VETERAANI 2019

Urokset

1. Play A While Mora Marknad (Play A While The Hours – Play A While Late Red Autumnhop Ale), om. Mia & Timo Pelttari, 55 p. ROP

2. Just Nosy Sandstorm (Puhurin Faraway – Jagodas Gingembre), om. Taru Jäppinen, 39 p.
3. Kennolan Sini Alexander Edmund (Bonnywapit Burntheevidence – Jagodas Intelligible), om. Hanna Kerosvuo, 34 p.
4. Belltown Force India (Best-Looking Brooklyn – Belltown Diamond Eyes), om. Henna & Ilkka Lahtinen,  29 p.
5. Whiptails William’s Pride (Zelig Bottle of Smoke – Whiptails Painted Pearl), om. Natalie Lakso,  20 p.
6. Fanfare’s Too Cool To Care, 19 p.
7. Bobby-Lina’s Quite A Guy, 11 p.
8. Tiger’s Chaos All Or Evenmore, 8 p.
9. Encautom’s Poseidon From Ocean, 7 p.
9. Refined Moon Maniac, 7 p.
9. Twyborn Chinese Dragon, 7 p.

Nartut

1. Sagramour Foxy Flyer (Bohem Time Flies – Woodbrooks Yalumba Shiraz), om. Marina Aaltio, 45 p. VSP

2. Sporting Fields Jamaican Me Crazy (Harmony’s Pablo Picasso – Sporting Fields Beach Baby), om. Jaana Ihanainen, 44 p.
3. Whiptails Handful of Honey (Whiptails Painted Paragon – Whiptails Folies Bergeres), om. Kirsi & Timo Aalto, 43 p.
4. Tiger’s Chaos No News Is Good News (Plaudite Night Sky – Jagodas Groseille), om. Sanna Wåg, 37 p.
5. Softouch Hazelnut (Pipsqueak Kelju K Kojootti – Leyenda’s Happy Days), om. Pirjo Muhonen, 28 p.
6. Encautom’s Christmas Gift, 24 p.
6. Courtborne Hera, 24 p.
8. Woodbrooks C’mon AC/DC, 22 p.
9. Hookoplan Harmattan, 17 p.
10. Pikkuliisan Mylady, 15 p.

VUODEN JALOSTUSKOIRA 2019

Urokset

1. Festiva Snow Hill Imagine (Snow Hill Mindbender – Giobaldi Cristalle At Festiva N Sportingfield), om. Minna Puukko, 569 p. ROP

2. Aberdeen Remarkable In Paris (Surrey Hill’s Golden Boy – Aberdeens Marking Time), om. Meri Fox, 460 p.
3. Zelig Bottle of Smoke (Merci Isle Second Dawn – Zelig Lejongap), om. Mia Kalliosaari, 388 p.
4. Play A While Mora Marknad (Play A While The Hours – Play A While Late Red Autumnhop Ale), om. Mia & Timo Pelttari, 264 p.
5. Sobresalto Quann Staje C’me-re (Festiva Been There Done That – Sobresalto Funny Face), om. Sanna Mantila & Pia & Kirsi Mannila, 230 p

Nartut

1. Collooney Blonde Bombshell (Falconcrag Goldsmith at Collooney – Collooney She’s The One), om. Mari & Nilla Kääriäinen, 384 p. VSP

2. Pipsqueak Lovely Whipster (Ronndal Zinedine Zidane – Pipsqueak Charmtroll), om. Pia & Kirsi Mannila, 380 p.
3. Sagramour Pietra Preziosa (Sobresalto Kest’é– Sagramour Foxy Flyer), om. Heidi Lonnakko, 330 p.
4. Zaraque’s High Temptation (Khalibadh Solglimt – Zaraque’s First Avenue), om. Heidi Lonnakko, 238 p.
5. Alborada De Isla De Bali (Lord Fauntleroy of Gentle Mind – Sobresalto Rendez-Vous, om. Sampo Miettinen & Unto Timonen, 174 p.

VUODEN KASVATTAJA 2019

1. C’mere, om. Kirsi & Pia Mannila, 596 p. ROP

2. Sagramour, om. Marina Aaltio & Jenny Savander, 576 p.
3. Zaraque’s, om. Heidi Lonnakko, 443 p.
4. Whiptails, om. Kirsi & Timo Aalto, 431 p.
5. Play A While, om. Henrik Härling, 413 p.
6. Besties, om. Mari Kääriäinen, 391 p.
7. Softouch, om. Pirjo Muhonen, 244 p.
8. Courtborne, om Kristin Hoff, 238 p.
9. Avantina, om. Sari Mäkiö, 221 p.
10. Mei Dan, om. Nada Sandberg, 179 p

VUODEN RATAJUOKSIJA 2019

Nartut

1. Shannon Down Sapphire Isles, om. Sari Salminen, Anne Jokisalo, 119 p.

2. Apache Nation’s A BallOfFire, om. Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas, 87 p.

3. Indian Hill’s Dreamcatcher, om. Noora Säe, Mikko Säe, 84 p.

4. Apache Nation’s A Lotaspirit, om. Sari Sormunen, 73 p.

5. Hilton Du Pack De La Jet, om. Anne Jokisalo, 60 p.

6. Cwic Princess Hooli, om. Heli Koskinen, 45 p.

7. Indian Hill’s Dynamite, om. Pasi Lehtinen, Terhi Lehtinen, 37 p.

8. Kiiturin KN-Lady Madonna, om. Tarja Seppänen, 35 p.

9. Run Before Beauty’s Qtiepie, om. Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi, 34 p.

10. Maxwin Jade, om. Pasi Malinen, Helena Malinen, 26 p.

Urokset

1. Maxwin Lager, om. Janne Vekkeli, Minna Vekkeli, 94 p.

2. Maxwin Jambo, om. Anne Saastamoinen, Hannu Olkkonen, 88 p.

3. Oochigea’s Q’for Azorg, om. Jari Forsstén, 88 p.

4. Paletin Mörkö, om. Marie Enqvist, 76 p.

5. Maxwin Jackpot, om. Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi, 73 p.

6. My Wild Wally West In Action, om. Taina Pajuniemi, 59 p.

7. Chassienne D’or Toomie Trishel, om. Susanna Pitkäaho, 36 p.

8. Apache Nation’s A Bundleofjoy, om. Kai Mäkinen, 34 p.

9. Indian Hill’s Gameover, om. Jyrki Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen, 31 p.

10. Maxwin Lex, om. Jenni Ritvonen, Tapio Ritvonen, Alvar Ritvonen, 27 p.

Nartut yli 48 cm

1. Nopurin Meryl Streep, om. Sari Salminen, 92 p.

2. Shannon Down Kissed By Fire, om. Hanna-Mari Hartin, 90 p.

3. My Wild Firestarter, om. Johanna Jäntti, Johanna Kakko, 83 p.

4. Of Streamline Geometric Motion, om. Marjo Stöckell, 64 p.

5. Skyisthebest Lemon, om. Piia Tuomisto, Jari Lehtonen, 54 p.

6. Apple Garden’s Heart’s Delight, om. Kati Soininen, 44 p.

7. Paletin Ti-Ti-Uu, om. Tiia Lippo, 38 p.

8. Whiplandian Power Princess, om. Mari Juntunen, 17 p.

9. Weikotin CA-Weeruska, om. Ulla Pelkonen, 16 p.

10. Cwic Eccentrica Gallumbits, om. Raila Terävä, 15 p.

Urokset yli 48 cm

1. Nopurin Snoop Dogg, om. Anne Jokisalo, 106 p.

2. Indian Hill’s Dealer, om. Harri Koivula, 86 p.

3. Madaki’s Johnny Cash, om. Asko Jokinen, 83 p.

4. Indian Hill’s Devil, om. Hanna Nykänen, Olli Kujansuu, 77 p.

5. Nopurin Jack Sparrow, om. Minna Vekkeli, Janne Vekkeli, 56 p.

6. My Wild Funky Fellow, om. Johanna Jäntti, 55 p.

7. Kiiturin KN-Beatless, om. Tarja Seppänen, 43 p.

8. Skyisthebest Tyson, om. Helena Törmänen, 41 p.

9. My Wild Knight Rider In Action, om. Pia Näsi-Vimpari, 39 p.

10. Mei Dan Growlithe, om. Eeva Salminen, 34 p.

VUODEN RATAJUOKSIJATULOKAS 2019

Nartut

1. Indian Hill’s Dreamcatcher, om. Noora Säe, Mikko Säe, 84 p.

2. Indian Hill’s Dynamite, om. Pasi Lehtinen, Terhi Lehtinen, 37 p.

3. Kiiturin KN-Lady Madonna, om. Tarja Seppänen, 35 p.

4. Run Before Beauty’s Qtiepie, om. Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi, 34 p.
5. Apple Garden’s Forestinne Gothika, om. Annina Rehn, Jesse Rehn, 25 p.
6. My Wild Elektra In Action, om. Johanna Jäntti, 20 p.
7. Marakaya’s Miss Sparkling Sirah, om. Marjaana Siltanen, Jukka Laiho, 10 p.
8. Deadliest Catch’s Aceshigh, om. Miska-Alexander Argillander, 9 p.
9. Indian Hill’s Dexterous, om. Sari Purho, 6 p.
10. Softrack Hypersweet, om. Essi Paloma, Ari Raappana, 6 p.

Urokset

1. Maxwin Lager, om. Janne Vekkeli, Minna Vekkeli, 94 p.

2. My Wild Wally West In Action, om. Taina Pajuniemi, 59 p.

3. Maxwin Lex, om. Jenni Ritvonen, Tapio Ritvonen, Alvar Ritvonen, 27 p.

4. Apple Garden’s Brave Broeder, om. Johanna Kuoso, Jari Rämö, 22 p.
5. Hastings Inventum, om. Ida-Maria Björkqvist, 11 p.
6. Kiiturin KN-Twist And Shout, om. Taru Lumme, Juhani Tammi, 7 p.
7. Run Before Beauty’s Qyono, om. Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi, 7 p.
8. Marakaya’s Legendary Lover, om. Marjaana Siltanen, Minna Vatja, Marja-Liisa Foxell, 6 p.
9. Nyanssin Genesis, om. Anne Heiskanen, Kari Heiskanen, 3 p.
10. Besties Demothi, om. Nea Heinonen, 2 p.

Nartut yli 48 cm

1. My Wild Firestarter, om. Johanna Jäntti, Johanna Kakko, 83 p.

2. Kiiturin KN-Michelle, om. Suvi Lempinen, 6 p.

3. Deadliest Catch’s Lady Of The Lake, om. Minna Laiho, 2 p.

4. Deitin Open Your Heart, om. Fanni Lippo, 0 p.
5. Dyanitos Dis, om. Inga-Lill Sjöman-Rönn, 0 p.
6. Mimi Chill’s Cat Ballou, om. Essi Piironen, 0 p.
7. Nyanssin Favourite Black, om. Saana Rissanen, 0 p.
8. Tiger’s Chaos Comes Out Of The Blue, om. Tanja Paldanius, 0 p.

Urokset yli 51 cm

1. Indian Hill’s Dealer, om. Harri Koivula, 86 p.

2. Madaki’s Johnny Cash, om. Asko Jokinen, 83 p.

3. Indian Hill’s Devil, om. Hanna Nykänen, Olli Kujansuu, 77 p.

4. Kiiturin KN-Beatless, om. Tarja Seppänen, 43 p.
5. My Wild Knight Rider In Action, om. Pia Näsi-Vimpari, 39 p.
6. Ghan Buri Ghan’s Schimanski, om. Maria Malvisalo- Jauhiainen, Juha Jauhiainen, 9 p.
7. Whiplandian Phantom Rider, om. Niko Karppanen, Maria Käyhkö, 8 p.
8. Run Before Beauty’s Qyono, om. Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi, 4 p.
9. Deadliest Catch’s Xcalibur Jr, om. Miska-Alexander Argillander, 3 p.
10. Mei Dan Rhyhorn, om. Tilda Koskinen, 3 p.

VUODEN VETERAANIRATAJUOKSIJA 2019

Nartut

1. Hilton Du Pack De La Jet, om. Anne Jokisalo, 63 p.

2. Maxwin Isadora, om. Pasi Malinen, Helena Malinen, 25 p.

3. Blackbitch’s Lara Croft, om. Marjo Rantanen, 2 p.

4. Sökövintin CG-Huomen-Lahja, om. Ville Junttila, 1 p.
5. Whiplandian Highway Star, om. Kati Soininen, 1 p.
6. Besties English Breakfast, om. Jenna Tähtinen, 0 p.
7. Besties Q-Rankukka, om. Ulla Pelkonen, 0 p.
8. Bonnywapit Feefifofum, om. Johanna Gustafsson, 0 p.
9. Crimdon Crimdon Sapphire, om. Sari Tapaninaho, 0 p.
10. Jewgenistajan Hilda Hulvaton, om. Helena Törmänen, 0 p.

Urokset

1. Maxwin Imp, om. Anne Saastamoinen, 34 p.

2. Indian Hill’s Aramis, om. Jari Forsstén, 33 p.

3. Indian Hill’s Aragon, om. Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti, 29 p.

4. Maxwin Indie, om. Tiina Pitkänen, 28 p.
5. Of Streamline Knickerbockers, om. Heli Koskinen, Kai Mäkinen, 11 p.
6. Maxwin Hurricane, om. Riitta Suominen, 6 p.
7. Paletin Teetee, om. Merja Lautala, Jorma Lautala, 2 p.
8. Nyanssin Chivas Regal, om. Janne Sepponen, 0 p.
9. Paletin Tequila, om. Birgitta Lepistö, 0 p.
10. Sopisco Ensihupi, om. Janne Sepponen, 0 p.

Nartut yli 48 cm

1. Weikotin JZ-Toini, om. Noora Säe, Mikko Säe, 43 p.

2. Lekurin Kaneli, om. Tuula-Liina Rees, 18 p.

3. Nikita Vom Badenermoor, om. Sari Tapaninaho, 10 p.

4. Jewgenistajan Hulda Huoleton, om. Anna-Leena Lahti, 5 p.
5. Effloresco’s Lillian, om. Tarja Seppänen, 1 p.
6. Mimi Chill’s Cat Ballou, om. Essi Piironen, 0 p.

Urokset yli 51 cm

1. Maxwin Invictus, om. Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi, 66 p.

2. Lekurin Kundi, om. Minna Vekkeli, Janne Vekkeli, 61 p.

3. Softrack Fast’n’slow, om. Riikka Linnala, Jussi Linnala, 40 p.

4. Jewgenistajan Hokkus-Pokkus, om. Pia Näsi-Vimpari, 15 p.
5. Lekurin Kingi, om. Harri Koivula, Leevi Koivula, 13 p.
6. Of Streamline Kryptonite, om. Anu Lehto, 6 p.
7. Old Road’s Kamagurka, om. Maria Malvisalo- Jauhiainen, Juha Jauhiainen, 1 p.
8. Besties Upper Class, om. Terhi Paavola, Harri Nurmela, 0 p.
9. Mimi Chill’s Dare To Be Great, om. Kati Heino, 0 p.

VUODEN MAASTOJUOKSIJA 2019

Nartut

1. Besties Dakota, om. Katariina Vaaramaa, Mari Kääriäinen, 90 p.

2. Apple Garden’s Forestinne Gothika, om. Annina Rehn, Jesse Rehn, 80 p.

3. Nyanssin Gerda, om. Hannele Ojala, Nina Heinäaho, 74 p.

4. Tiger’s Chaos I Believe I Can Fly, om. Marita Kauppinen, 70 p.

5. My Wild Flashpoint, om. Nina Lehtinen, 70 p.

6. Epic Dream’s Ants In The Pants, om. Siiri Kuukka, 62 p.

7. Kiiturin KN-Lady Madonna, om. Tarja Seppänen, 62 p.

8. Softrack Hypersweet, om. Essi Paloma, Ari Raappana, 60 p.

9. Inna V. Dia-Robinne, om. Marjo Rantanen, 58 p.

10. Indian Hill’s Dexterous, om. Sari Purho, 57 p.

Urokset

1. Kiiturin WR-Ricky Martin, om. Kari Saksinen, Saila Blomqvist, 153 p.

2. Tuulikellon Effectico, om. Annemari Mustonen, 153 p.

3. Kiiturin KN-Twist And Shout, om. Taru Lumme, Juhani Tammi, 84 p.

4. Epic Dream’s Alcatraz Can’t Hold Me, om. Päivi Riikonen, Matti Vallius, 59 p.

5. Mimi Chill’s Totoro, om. Sofia Holmberg, Ulla Holmberg, 59 p.

6. Maxwin Imp, om. Anne Saastamoinen, 58 p.

7. Nyanssin Gambler Jr, om. Susanne Rämänen, 49 p.

8. Chassienne D’or Toomie Trishel, om. Susanna Pitkäaho, 35 p.

9. Whiplandian Indiana Jones, om. Niko Karppanen, 34 p.

10. Tarumetsän Ikiroudan Timantti, om. Piia Vuorenpää, Pekka Vuorenpää, 33 p.

Nartut yli 48 cm

1. Paletin Ti-Ti-Uu, om. Tiia Lippo, 90 p.

2. Tiger’s Chaos Come Sing Me A Song, om. Tiina Geijer, Sanna Wåg, 78 p.

3. Tiger’s Chaos Comes Out Of The Blue, om. Tanja Paldanius, 60 p.

4. Apache Nation’s A Bumpyride, om. Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto, 57 p.

5. Shannon Down Kissed By Fire, om. Hanna-Mari Hartin, 52 p.

6. Besties Velma Vanderduck, om. Marja Liukko, Tuomas Palosaari, 46 p.

7. Mei Dan Pikachu, om. Anette Lindell, 31 p.

8. Woodbrooks C’mon AC/DC, om. Ulrica Ahlström, 30 p.

9. Dyanitos Dis, om. Inga-Lill Sjöman-Rönn, 27 p.

10. Zaraque’s Keen On Crown’n Jewels, om. Pirjo Löfgrén, 22 p.

Urokset yli 51 cm

1. Kiiturin KN-Beatless, om. Tarja Seppänen, 123 p.

2. Tuulikellon Energico, om. Riitta Suominen, 108 p.

3. Epic Dream’s Act The Giddy Goat, om. Tiina Kaisa Seppänen, 53 p.

4. Jewgenistajan Möhkö-Fantti, om. Niina Leskelä, 48 p.

5. Azarin Eleazar, om. Kari Eklund, Katariina Rauko, 44 p.

6. Whipstripe All Lights Up, om. Oona Savolainen, Anne Ryynänen, 44 p.

7. Zaraque’s Lionheart, om. Heikki Skinnari, Anne Kohtalo, 41 p.

8. Deadliest Catch’s Xcalibur Jr, om. Miska-Alexander Argillander, 39 p.

9. Encautom’s Giovane D’onore, om. Katariina Kunnas, 33 p.

10. Cwic Zaphod Beeblebrox, om. Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma, 29 p.

VUODEN MAASTOJUOKSIJATULOKAS 2019

Nartut

1. Apple Garden’s Forestinne Gothika, om. Annina Rehn, Jesse Rehn, 80 p.

2. Epic Dream’s Ants In The Pants, om. Siiri Kuukka, 62 p.

3. Kiiturin KN-Lady Madonna, om. Tarja Seppänen, 62 p.

4. Softrack Hypersweet, om. Essi Paloma, Ari Raappana, 60 p.
5. Indian Hill’s Dexterous, om. Sari Purho, 57 p.
6. Whiplandian Pepper Potts, om. Suvi Halonen, 55 p.
7. Mei Dan Supersonic, om. Marja-Leena Pentikäinen, 53 p.
8. Wipinon Ainu Vappu Tyttönen, om. Minttu Kivinen, Olli Virtanen, 47 p.
9. Dinacon Lonesome Rider, om. Marjo Rantanen, 29 p.
10. Apache Nation’s A BallOfFire, om. Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas, 27 p.

Urokset

1. Kiiturin KN-Twist And Shout, om. Taru Lumme, Juhani Tammi, 84 p.

2. Epic Dream’s Alcatraz Can’t Hold Me, om. Päivi Riikonen, Matti Vallius, 59 p.

3. Mimi Chill’s Totoro, om. Sofia Holmberg, Ulla Holmberg, 59 p.

4. Softrack Hyperboost, om. Teija Salow, 30 p.
5. Besties Demothi, om. Nea Heinonen, 21 p.
6. Hastings Inventum, om. Ida-Maria Björkqvist, 20 p.
7. Bryan Of Goldenblue, om. Anne Naukkarinen, 18 p.
8. Apache Nation’s A Pieceofcake, om. Heidi Ström, 11 p.
9. Softrack Hyperflow, om. Kati Heino, 11 p.
10. Nyanssin Hotrod, om. Merja Wiman, 9 p.

Nartut yli 48 cm

1. Tiger’s Chaos Come Sing Me A Song, om. Tiina Geijer, Sanna Wåg, 78 p.

2. Apache Nation’s A Bumpyride, om. Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto, 57 p.

3. Besties Velma Vanderduck, om. Marja Liukko, Tuomas Palosaari, 46 p.

4. Deadliest Catch’s Lady Of The Lake, om. Minna Laiho, 19 p.
5. Besties Brigitta Mcbridge, om. Riikka Mäki, 16 p.
6. Besties Magica De Spell, om. Lauri Yli-Kovero, Mari Kääriäinen, 9 p.

Urokset yli 51 cm

1. Kiiturin KN-Beatless, om. Tarja Seppänen, 123 p.

2. Epic Dream’s Act The Giddy Goat, om. Tiina Kaisa Seppänen, 53 p.

3. Whipstripe All Lights Up, om. Oona Savolainen, Anne Ryynänen, 44 p.

4. Deadliest Catch’s Xcalibur Jr, om. Miska-Alexander Argillander, 39 p.
5. My Wild Knight Rider In Action, om. Pia Näsi-Vimpari, 26 p.
6. Epic Dream’s Awesome Wild One, om. Alina Jaatinen, 18 p.
7. Tiger’s Chaos Mess Of Stars, om. Sinikka Ruuskanen, 16 p.
8. C’mere Voody Woodbecker, om. Mathilda Korpela, 15 p.
9. Zoraden Diversity, om. Noora Frantzi, Mari Kääriäinen, 9 p.
10. Giobaldi Aldebaran, om. Anne Harju, 3 p.

VUODEN VETERAANIMAASTOJUOKSIJA 2019

Nartut

1. Inna V. Dia-Robinne, om. Marjo Rantanen, 70 p.

2. Plaudite Xtremely Spicy, om. Pirjo Jutila, 19 p.

3. Apple Garden’s Festina Lente, om. Hanna-Mari Hartin, 18 p.

4. Blackbitch’s Lara Croft, om. Marjo Rantanen, 16 p.
5. Whiplandian Highway Star, om. Kati Soininen, 15 p.
6. Fierce Fireball Angelica, om. Janne Tuominen, Jonna Tuominen, 14 p.
7. Pikkuliisan Rakas Madame, om. Kirsi Boman, 6 p.
8. Bonnywapit Feefifofum, om. Johanna Gustafsson, 6 p.
9. Crimdon Crimdon Sapphire, om. Sari Tapaninaho, 4 p.
10. Tiger’s Chaos Call Me Sugar, om. Tanja Paldanius, 3 p.

Urokset

1. Maxwin Imp, om. Anne Saastamoinen, 100 p.

2. Tiger’s Chaos Breaking News, om. Riitta Vepsäläinen, 37 p.

3. Indian Hill’s Aramis, om. Jari Forsstén, 36 p.

4. Plaudite Xtremely Funny Chap, om. Pirjo Jutila, 21 p.
5. Nyanssin Chivas Regal, om. Janne Sepponen, 9 p.
6. Sopisco Ensihupi, om. Janne Sepponen, 8 p.
7. Paletin Teetee, om. Merja Lautala, Jorma Lautala, 3 p.
8. Tiger’s Chaos Oh Yeah, om. Teija Salow, 0 p.
9. C’mere Nottambulo, om. Tarja Luusua, 0 p.
10. Mimi Chill’s I Am Legend, om. Jenna Hurskainen, 0 p.

Nartut yli 48 cm

1. Woodbrooks C’mon AC/DC, om. Ulrica Ahlström, 57 p.

2. Jewgenistajan Hulda Huoleton, om. Anna-Leena Lahti, 18 p.

3. Magtaf May In Martinique, om. Jaana Ihanainen, 6 p.

4. Mei Dan Florida Panter, om. Anette Lindell, 2 p.
5. Mimi Chill’s Cat Ballou, om. Essi Piironen, 1 p.
6. Absoliuti Idile Europa Majestic, om. Nina Viskari, Päivi Kajaus, 0 p.
7. Nenatnak Absolutely Blue, om. Katariina Vaaramaa, 0 p.
8. Nikita Vom Badenermoor, om. Sari Tapaninaho, 0 p.
9. Effloresco’s Lillian, om. Tarja Seppänen, 0 p.

Urokset yli 51 cm

1. Mei Dan Anaheim Duck, om. Mari Lehtinen, 14 p.

2. Softrack Fast’n’Slow, om. Riikka Linnala, Jussi Linnala, 13 p.

3. Mimi Chill’s Moscow Superstar, om. Jaana Ylä-Outinen, Paavo Parviainen, 12 p.

4, Mimi Chill’s Dare To Be Great, om. Kati Heino, 9 p.
5. Jewgenistajan Hokkus-Pokkus, om. Pia Näsi-Vimpari, 0 p.
6. Täysikuun Syksyn Sävel, om. Tuuli Alander, 0 p.

VUODEN AGILITYWHIPPET 2019

1. Apple Garden’s Festina Lente, ”Nikita”, om. & ohj. Hanna-Mari Hartin, 135 p.

2. Zaraque’s Juliet In Temptation, ”Hippu”, om. & ohj. Anniina Oksanen, 105 p.

3. Besties Demothi, ”Demo”, om. & ohj. Nea Heinonen, 91 p.

4. Sagramour Magic Endeavor, ”Monni”, om. & ohj. Tuuli Strang, 81 p.

5. Tiger’s Chaos I Wanna Be Somebody, ”Zombi”, om. & ohj. Kati Rasku,  73 p.

6. Tiger’s Chaos My Preciousss, ”Sissi”, om. & ohj. Annica Ojala, 60 p.

7. Apache Nation’s A HardNutToCrack, ”Meeko”, om. & ohj. Maarit Parkkinen, 55 p.

8. Sagramour Go For It, ”Mikke”, om. & ohj. Tuuli Strang, 44 p.

9. Ikimba Arctic Breeze, ”Wendy”, om. & ohj. Lena-May Harjulin, 43 p.

10. Pikkuliisan Rakas Majesteetti, ”Lusmu”, om. & ohj. Eija Lähdesmäki, 31 p.

11. Mei Dan Rhyhorn, ”Rudi”, om. & ohj. Tilda Koskinen, 24 p.
12. Tiger’s Chaos Breaking The Silence, ”Jeeves”, om. & ohj. Annica Ojala, 14 p.

Jalostustoimikunta hakee jäseniä

Haluatko antaa oman panoksesi whippetien terveyden ja rodunomaisuuden puolesta tehtävään työhön? Oletko kiinnostunut jalostuksesta ja/tai esimerkiksi erilaisista tilastoista ja tietokannoista? Jalostustoimikunta hakee nyt lisää jäseniä nykyisen nelihenkisen tiimin vahvistukseksi. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu muun ohella kannusteraha- ja poikkeuslupahakemusten käsittely, terveystaulukon ylläpito sekä jalostusneuvonta voimassa oleviin suosituksiin ja saatavilla olevaan tutkimustietoon perustuen. Jalostustoimikunta pyrkii myös esimerkiksi kehittämään erilaisia työkaluja kasvattajien työn tueksi, järjestämään luentoja, näkymään Whippet-lehdessä ja muuten levittämään tietoa whippetien terveyteen ja jalostukseen liittyvistä asioista. Toimikunnassa toimiminen ei vaadi aiempaa kokemusta yhdistyksen toimielimissä toimimisesta eikä eläinlääketieteellistä koulutusta tai muuta erityisasiantuntemusta. Toimikunta sopii sisäisestä työnjaosta ottaen huomioon myös jäsenten omat aikataulut. Voit siis myös itse vaikuttaa siihen, kuinka suuren panoksen annat toimikunnan työhön. Esimerkiksi tietokantojen kehittämistä ja terveystulosten tallennustyötä on mahdollista tehdä myös projektiluontoisesti. Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen jalostus@whippetharrastajat.fi!

Whippet-Tapahtuma Kangasala 15.2.2020 aikataulu ja info

bozita_robur_logo_rgb_lores

Tervetuloa Kangasalle Whippet-Tapahtumaan!

Osoite: Koirakoulu Taidogas, Aakkulantie 38, 36220 Kangasala

Tuomareina: Ramune Snepetienê (Kennel Absoliuti Idile), Liettua  & Kari Naukkarinen, Suomi

Olemme saaneet upean määrän whippettejä tapahtumaamme! Kiitos kaikille ilmoittautuneille! Suuresta määrästä johtuen olemme joutuneet siirtämään Ramune Snepetienêlle tarkoitettuja luokkia Kari Naukkariselle.

Muutama sana hallin säännöistä. Näyttelykehiin vain SISÄKENGILLÄ! Mikäli nartullasi on juoksu, toivomme, että pidät sisätiloissa juoksuhousut kehään menoa lukuun ottamatta koko ajan päällä. Ulkoilutathan koirasi hyvin (Kerääthän jätökset!) ennen kehään menoa. Mikäli kuitenkin vahinko sattuu, ilmoitathan asiasta välittömästi henkilökunnalle.  Meitä on paljon eli otathan muut näytteilleasettajat huomioon. Sopu sijaa antaa J

HUOM!!! Arvostelunumeroita ei postiteta vaan ne jaetaan näyttelypaikalla!

Paikalla on Buffet, josta saa ostaa suolaista ja makeaa pikkupurtavaa ja juomista. Buffetin yhteydessä on kirpputori ja arpajaiset. Kirpputorille voit tuoda tarpeettomaksi jääneet hyväkuntoiset koiratavarat valmiiksi hinnoiteltuina. Varaathan käteistä J Niin arpajaisten,  kirpputorin kuin Buffetinkin tuotto ohjataan suoraan Whippet Harrastajien terveysrahastoon.

Whippet Harrastajien tarvikemyynti on myös paikalla!

Näyttelytoimikunta haluaa toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän Whippet-Tapahtumaan. Tehdään yhdessä tapahtumasta ikimuistoinen J Mikäli jotain kysyttävää tulee ennen näyttelyä tai näyttelypäivänä, yhteyttä voi ottaa numeroon Salla Hukari p.040-7672821 tai salla.hukari@gmail.com

Noudatamme näyttelyssämme Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä!

Ohessa arvioitu arvosteluaikataulu. Huomioithan, että aikataulu on vain suuntaa antava eli ole ajoissa paikalla ennen koirasi arvostelua. Tuomari arvostelee noin 15 koiraa tunnissa.

Tapahtuman arvioitu arvosteluaikataulu.

Arvostelu alkaa molemmissa kehissä klo. 09:00

Whippet Erikoisnäyttely ja Open Show, Whippet Speciality and Open Show 2020

Ajankohtaiset tiedotteet Facebookissa / Latest news on Facebook 

ERIKOISNÄYTTELY 2020

15.8.2020 KAARINA, Tuorlan Majatalo
järj. Whippet-Harrastajat ry, päänäyttely

PALKINTOTUOMARIT:

kaikki pennut, urokset, ROP pentu, ROP, kasvattajaluokka: MARKUS LANGER, Saksa, kennel Forever Blue

nartut, ROP veteraani, jälkeläisluokka: RANDI JULIUSSEN, Norja, kennel Villwhip

Luokat: pennut 5-7 kk, pennut 7-9 kk, juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- ja veteraaniluokat, kasvattajaluokka sekä jälkeläisluokka.

Ilmoittautumiset postitse viimeistään 20.7.2020, netti-ilmoittautuminen viimeistään 27.7.2020

Ilmoittautuminen näyttelyyn tulee tehdä joko postitse tai internetissä. Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä doping- ja rokotusmääräyksiä.

Netti-ilmoittautuminen:
Erikoisnäyttely ONLINE ILMOITTAUTUMINEN
Netti-ilmoittautumisesta tulee aina vahvistus sähköpostiisi.
Postitse:
SKL-FKK:n ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Lähetä kopio maksukuitista mukaan liitettynä osoitteella: Jarmo Vuorinen, Sirppikuja 4, 21450 Tarvasjoki.

Ilmoittautumismaksut: Ensimmäinen koira 35€, saman omistajan 2. jne. koira 30€, pennut ja veteraanit 28€, yli 10-v. veteraanit ilmaiseksi ilmoitettuna veteraaniluokkaan.

Ilmoittautumismaksut suoritetaan tilille: IBAN FI95 2074 1800 0336 36 Saaja: Whippet-Harrastajat ry, viite 12551.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Jarmo Vuorinen puh. 040 543 0325 klo 18-20 tai scheiks@kolumbus.fi.

Muut tiedustelut, mahdolliset palkintolahjoitukset sekä ilmoittautuminen talkoolaiseksi: Pirjo Muhonen puh. 040 570 4473 tai pirjo.muhonen@netti.fi.

Majoitustiedustelut: Tuorlan Majatalo puh. 050 3039 803 tai myynti@tuorlanmajatalo.fi, kertokaa että olette tulossa näyttelyymme, kotisivut www.tuorlanmajatalo.fi.

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

OPEN SHOW 2020

16.8.2020 KAARINA, Tuorlan Majatalo
järj. Whippet-Harrastajat ry

PALKINTOTUOMARIT:

kaikki pennut, urokset, ROP pentu, ROP, kasvattajaluokka: RANDI JULIUSSEN, Norja, kennel Villwhip

nartut, ROP veteraani, jälkeläisluokka: MARKUS LANGER, Saksa, kennel Forever Blue

Luokat: pennut 4-6 kk, pennut 6-9 kk (myös mahd. kivespuutteiset pennut), X-luokka (=koirat jotka eivät voi osallistua virallisiin näyttelyihin jonkin hylkäävän vian johdosta: kivespuute, purentavika, häntämutka jne.), junioriluokka (9-18 kk), nuortenluokka (15-24 kk), avoinluokka (15 kk – ), käyttöluokka (hyväksytty rata- tai maastojuoksutulos), valioluokka (kaikki muotovaliot), senioriluokka (7-10 v), veteraaniluokka (yli 10v), kasvattajaluokka ja jälkeläisluokka (4 kasvattia/jälkeläistä, saavat olla samasta pentueesta). Lisäksi valitaan paras pää ja ilme sekä parhaat liikkeet, erikseen kummallekin sukupuolelle, joihin tuomarit valitsevat koirat.

Ilmoittautumiset postitse viimeistään 20.7.2020, netti-ilmoittautuminen viimeistään 27.7.2020

Ilmoittautuminen näyttelyyn tulee tehdä joko postitse tai internetissä. Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä doping- ja rokotusmääräyksiä.

Netti-ilmoittautuminen:
Open Show ONLINE ILMOITTAUTUMINEN
Netti-ilmoittautumisesta tulee aina vahvistus sähköpostiisi.
Postitse:
SKL-FKK:n ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Lähetä kopio maksukuitista mukaan liitettynä osoitteella: Jarmo Vuorinen, Sirppikuja 4, 21450 Tarvasjoki.

Ilmoittautumismaksut: Ensimmäinen koira 29€, saman omistajan 2. jne. koira sekä pennut, X-luokka ja seniorit 25€, veteraanit ilmaiseksi ilmoitettuna veteraaniluokkaan.

Ilmoittautumismaksut suoritetaan tilille: IBAN FI95 2074 1800 0336 36 Saaja Whippet-Harrastajat ry. Viite 12551

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Jarmo Vuorinen scheiks@kolumbus.fi tai puh. 040 543 0325 klo 18-20.

Muut tiedustelut, mahdolliset palkintolahjoitukset sekä ilmoittautumiset talkoolaiseksi: Pirjo Muhonen puh. 040 570 4473 tai pirjo.muhonen@netti.fi

Majoitustiedustelut: Tuorlan Majatalo puh. 050 3039 803 tai sähköposti myynti@tuorlanmajatalo.fi, kertokaa että tulette näyttelyymme, kotisivut www.tuorlanmajatalo.fi.

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!


FINNISH WHIPPET CLUBS NATIONAL SPECIALITY SHOW 2020

Saturday the 15th of August 2020
in KAARINA (near Turku), FINLAND

JUDGES:

all puppies, males, BOB puppy, BOB, breeders class: MARKUS LANGER, Germany, kennel Forever Blue

bitches, BOB veteran, progeny class: RANDI JULIUSSEN, Norway, kennel Villwhip

Classes: puppies 5-7 months, puppies 7-9 months, junior class (9-18 months), intermediate class (15-24 months), open class (over 15 months), champion class (foreign champions can also enter in this class and compete for CAC’s), working class and veteran class (over 8 years), also breeders class and progeny class

Entries by post to the address:
Jarmo Vuorinen, Sirppikuja 4, FI-21450 Tarvasjoki, Finland (enclose receipt for the payment):

Or by internet:
 Speciality Show ONLINE ENTRY FORM
If you enter by internet, you will get confirmation to your email.

Last entry day by post is 20.7.2020, last entry day by internet is 27.7.2020

Payments from abroad: IBAN FI95 2074 1800 0336 36, BIC NDEAFIHH. Account name: Whippet-Harrastajat ry.

Entry fees: First dog 35€, second etc. dog owned by same person 30€, puppies and veterans 28€, veterans over 10 years for free when entered in veteran class.

Inquiries about entries: Jarmo Vuorinen, email scheiks@kolumbus.fi.

Other inquiries: Pirjo Muhonen tel. +358 40 570 4473 or email pirjo.muhonen@netti.fi

It is possible to book hostel rooms on the show ground, call to get more information (let them know that you are coming to our show): Tuorlan Majatalo tel. +358 50 3039 803 or by email myynti@tuorlanmajatalo.fi. Homepage https://www.tuorlanmajatalo.fi/en. There is also lot of hotels in Turku, which is located just about 15 km from the showgrounds.

WELCOME TO OUR SHOW!

FINNISH WHIPPET CLUB OPEN SHOW 2020 (no CAC’s)

Sunday the 16th of August 2020 in KAARINA (near Turku), FINLAND

JUDGES:

all puppies, males, BOB puppy, BOB, breeders class:  RANDI JULIUSSEN, Norway, kennel Villwhip

bitches, BOB veteran, progeny class: MARKUS LANGER, Germany, kennel Forever Blue

Classes: puppies 4-6 months, puppies 6-9 months, X-class (to the dogs which have some disqualifying fault and can’t be entered to the other classes, e.g. missing testicles, not correct bite etc.), junior class (9-18 months), intermediate class (15-24 months), open class (over 15 months), champion class (all champions), working class, senior class (7-10 years) and veteran class (over 10 years), also breeders class and progeny class (4 dogs which can be from same litter). There will be also competition for the best head and expression and the best movement, separately for both sexes.

Entries by post to the address:
Jarmo Vuorinen, Sirppikuja 4, FI-21450 Tarvasjoki, Finland (enclose receipt for the payment),

Or by internet:
Open Show ONLINE ENTRY FORM
If you enter by internet, you will get confirmation to your email.

Last entry day by post is 20.7.2020, last entry day by online is 27.7.2020

Payments from abroad: IBAN FI95 2074 1800 0336 36, BIC NDEAFIHH. Account name: Whippet-Harrastajat ry.

Entry fees: First dog 29€, second etc. dog owned by same person, puppies, X-class and seniors 25€, veterans for free when entered in veteran class.

Inquiries about entries: Jarmo Vuorinen scheiks@kolumbus.fi.

Other inquiries: Pirjo Muhonen tel. +358 40 570 4473 or pirjo.muhonen@netti.fi

It is possible to book hostel rooms on the show ground, call to get more information (let them know that you are coming to our show): Tuorlan Majatalo tel. +358 50 3039 803 or by email myynti@tuorlanmajatalo.fi. Homepage https://www.tuorlanmajatalo.fi/en There is also lot of hotels in Turku, which is located just about 15 km from the showgrounds.

WELCOME TO OUR SHOW!

bozita_robur_logo_rgb_lores