Mittaus ja kilpailukirjat

MITTAUS JA KILPAILUKIRJAT

HUOM! Mittausohje on muuttunut 1.1.2017 ja sitä on sen jälkeen päivitetty 15.1.2017.

Jotta saisimme kattavan kuvan whippetien kokotilanteesta, suosittelemme virallista mittausta kaikille koirille. Virallinen mittaus on pakollinen, jos koiran omistaja anoo koiralleen maasto- tai ratakirjaa.

Paikalliskerhot järjestävät aika ajoin mittaustilaisuuksia, joten kannattaa seurata em. kerhojen ilmoittelua. Jos sopivaa mittaustilaisuutta ei ole tarjolla, mittaustilaisuuden voi järjestää itse ottamalla yhteyttä mittamiehiin. Koiran omistaja on itse vastuussa koiransa mittauttamisesta ja siitä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.

MITTAUSLISTA

Mittaustulokset 6.5.2018

WHIPPETIN  MITTAUS

mittaaminen

Whippet kuuluu mitattaviin rotuihin ja koira voidaan mitata  SVKL mittamiesten (2 kpl) toimesta aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää kaksitoista (12) kuukautta. Mittaushetkellä koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Koiran ohjaajalla tulee olla mittaustilaisuudessa mukana koiran rekisterikirja, josta tulee ilmetä tunnistusmerkintä ja tunnistusmerkinnän ajankohta. Jos mittaus on uusintamittaus, tarvitaan em. dokumenttien lisäksi mukaan kilpailukirja/kilpailukirjat, jos koiralle on sellainen jo haettu. Koiran ohjaajalla tarkoitetaan tässä mittausohjeessa koiran rekisterikirjassa merkittyä omistajaa tai hänen edustajaansa. Mittamiehille maksettava maksu on 5 €/koira.

Mittausohje

Ylikorkeaksi katsotaan:

 • whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51 cm
 • whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48 cm

Kun koira on mitattu virallisesti, sille voidaan hakea kilpailukirjoja.

 

MITTAMIEHET

SVKL:n hyväksymät mittamiehet
MITTALAITTEIDEN HALTIJAT

01 Kulmala Viki
02 Whippet-Harrastajat ry
03 Salpausselän Vinttikoirakerho ry
04 Luhtilaukkaajat ry
05 Keski-Suomen Vinttikoirakerho ry
06 Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat ry
07 Turun Vinttikoirakerho ry
08 Helsingin Vinttikoirakerho ry
09 Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry
10 Savon Seudun vinttikoiraharrastajat
11 Kytömäki Sami
12 Kalliokoski Markku, Laihia

KILPAILUKIRJOJEN HAKEMINEN

SVKL ohje, KilpailukirjatKilpailukirja -anomusHuomioi seuraavat asiat hakiessasi kilpailukirjaa:

 • kilpailukirjaa anotaan aina kirjallisesti
 • kilpailukirja-anomuksen voi ladata SVKL:n www-sivulta (jos ei ole nettiyhteyttä, voi lomakkeen pyytää kirjojen kirjoittajalta)
 • täytä kaikki tarvittavat lomakkeen kohdat
 • samalla lomakkeella voi hakea molempia kirjoja – originaali koejuoksutuloksineen ratakirjaa varten ja kopio maastokirjaa varten
 • ratakirja: soolokoejuoksun lisäksi tulee olla kaksi hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua
 • lähetä anomukset hyvissä ajoin, juuri ennen kilpailuja on aina ruuhkaa!
 • älä pyydä puhelimitse tai sähköpostilla kirjannumeroja (vaikeuttaa asioita sekä kirjoittajille että kilpailujen järjestäjille) – huomioi ajoissa kilpailujen ilmoittautumisajat!
 • ratakirja-anomukset vain postin välityksellä (ei skannattuja sähköpostissa, tai harjoituksissa annettuja)
 • edustuskerhoa muutettaessa tulee toimittaa jäsenmaksukuitti kirjojen kirjoittajalle
 • maastojuoksukirjan voi anoa vaikka heti ensi kautta varten
 • anomuksen liitteeksi: kuitit kilpailukirjamaksusta, jäsenmaksusta, omistajatodistuksesta (koiran tietoihin kirjataan sen omistajan/omistajien tiedot jotka ovat omistajatodistuksessa, valtuutusavaimen voi halutessaan peittää)
 • haltijatietoihin merkitään se henkilö, jonka luona koira asuu
 • omistajatietojen muuttuessa tulee toimittaa uusi voimassaoleva omistajatodistus kirjojen kirjoittajalle
 • osoitetietojen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muuttuessa voi muuttuneet tiedot ilmoittaa kirjojen kirjoittajalle sähköpostitse
 • merkitse kilpailukirja anomukseen haluatko SVKL:n koesääntöpaketin vai et

Kirja-anomukset lähetetään osoitteella
Sari Tapaninaho
Poteronkatu 2 A 23, 33330 Tampere
puh. 050 3138069
kilpailukirjat.svkl@gmail.com

Anomuksen saavuttua tarkistetaan lomakkeen tiedot (koiran on oltava rekisteröity Suomen Kennelliitossa ja tunnistemerkitty joko tatuoinnilla tai mikrosirulla sekä mitattavilla roduilla mittaus tehtynä).

Kilpailukirja maksaa 25 €. Maksu pitää suorittaa SVKL ry:n tilille OKOYFIHH FI39 5068 0620 1299 97. Kuitti maksusta lähetetään kilpailukirja-anomuksen mukana kirjan kirjoittajalle.

Toimitusaika on yleensä noin viikko.

KILPAILUKIRJAT

Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistusmerkitty Kennelliiton sääntöjen mukaisesti joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla (italianvinttikoira ja whippet) tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Kilpailukirja anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, jonka tulee olla kaikilta osin täytetty. Ratakokeen kilpailukirjaa anottaessa vaadittujen koejuoksujen tulee olla hyväksytysti suoritettu. Anomuksessa tulee olla mukana kuitti maksetusta kilpailukirjamaksusta ja kopio omistajatodistuksesta, kirjan toimitusaika on n. 1 viikko. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä.
Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistusmerkitty Kennelliiton sääntöjen mukaisesti, joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla (italianvinttikoira ja whippet) tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Kilpailukirja anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty. Kilpailukirjan myönnetään ilman ennakkokoejuoksua. Juoksuvarmuuden varmistamista varten kirja on voimassa yhden kilpailun ajan. Anomuksessa tulee olla mukana kuitti maksetusta kilpailukirjamaksusta ja kopio omistajatodistuksesta, kirjan toimitusaika on n. 1 viikko. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä. Koiran juoksuvarmuus osoitetaan sen ensimmäisessä kilpailussa. Mikäli koiran koetulos ei ole hyväksytty, sen kilpailukirja ei ole enää voimassa. Kilpailukirja palautuu voimaan kun koira suorittaa hyväksyttävästi koejuoksun. Koetoimitsija kirjoittaa kilpailukirjaan koejuoksuvaatimuksen ja ylituomari vahvistaa sen allekirjoituksellaan.
Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistusmerkitty Kennelliiton sääntöjen mukaisesti, joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla (italianvinttikoira ja whippet) tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Kilpailukirjana käytetään maastokokeiden kilpailukirjaa. Ajuekokeessa maastokokeen kilpailukirja on aina voimassa ilman koejuoksuvaatimuksia. Ajuekokeen tulokset kirjataan kilpailukirjan viimeiselle aukeamalle