TERVEYS

Whippet-Harrastajat pyrkii motivoimaan ja valistamaan rodun kasvattajia ja harrastajia ylläpitämään rodun hyvää terveydentilaa. Muut jalostuksen kannalta oleelliset seikat, kuten luonne, käyttöominaisuudet ja ulkonäkö, eivät ole minkään arvoisia jos terveydentilasta tingitään. Whippet on edelleen yleisesti ottaen erittäin terve ja yksi pitkäikäisimmistä roduista. Rodussa vallitsee nykyään hyvä avoimuuden kulttuuri, ja koirien viralliset terveystutkimukset sekä terveystietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen julkiseen terveystietokantaan nähdään pääosin erittäin positiivisena asiana.

Terveyskartoitusten ja terveystietolistan perusteella whippeteillä tiedetään esiintyvän sydänsairauksia, silmäsairauksia, epilepsiaa, immuniteetin ongelmia, varvasvauriotaipumus, ylikuumenemista (EIH) sekä voimakas taipumus muodostaa hammaskiveä. Tapaturma-alttius on Suomen tilastojen mukaan whippeteille melko suuri hyvinvointiongelma.

Sydän- ja silmäongelmien lisääntymisen ennaltaehkäisyssä on helppoa tutkia ainakin jalostuskoirat ja välttää vakavasti sairaiden koirien lähisukulaisten jalostuskäyttöä. Muut, hankalammin todettavat mutta yhtä lailla koiran elämänlaatua heikentävät sairaudet, kuten immuniteetin ongelmat, epilepsia, ylikuumeneminen jne. vaativat koiranomistajien avoimuutta ja rotujärjestön aktiivista tiedottamista terveystietojen julkistamisen tärkeydestä. Koska suurin osa whippeteistä on terveitä, ei sairaiden koirien sulkeminen pois jalostuksesta ole ongelma. Yksikään koira ei ole jalostuksellisesti arvokas jos se ei ole terve.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Jalostuksen tavoiteohjelma – JTO – on kattava paketti rodusta. Harrastajille ja whippetiä rotuna harkitsiville JTO kertoo rodun terveydestä, luonneominaisuuksista, harrastusmahdollisuuksista ja mitä suosituksia jalostuseläinten suhteen on. Kasvattajille puolestaan JTO antaa tietoa kasvatustyön tueksi, sekä näkökulman miten rotumme säilytetään monimuotoisena ja elinvoimaisena.

TERVEYSTAULUKKO

Koiran omistaja voi ilmoittaa terveystaulukkoon kaikki sellaiset terveystiedot, jotka eivät näy KoiraNet Jalostustietojärjestelmässä. Jalostustoimikunta vastaa terveystaulukon päivityksestä ja ylläpidosta. Jos koirasi terveystulos tai kuolinsyy puuttuu listalta, voit toimittaa sen osoitteeseen jalostus@whippetharrastajat.fi

TERVEYS- JA LUONNEKYSELY 2018

Whippet-Harrastajat ry:n jalostustoimikunta toteutti vuonna 2018 whippetien luonne- ja terveyskyselyn.  Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 423 kpl.

JALOSTUSTIETOJÄRJESTELMÄ

Kennelliiton KoiraNet Jalostustietojärjestelmään kirjataan automaattisesti kaikki virallisina tehtyjen terveystutkimusten tulokset, kuten sydänultra-, silmätarkastus- ja luustotutkimustulokset. Koiran omistaja voi ilmoittaa myös koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän joko Omakoira-palvelun kautta (Kennelliton jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse rekisterointi@kennelliitto.fi.

KANNUSTERAHA

Yhdistys tukee sydämen ultraäänitutkimuksia, selkätutkimuksia ja ruumiinavauksia maksamalla niistä kannusterahaa.

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMIEN LUENTOJEN ESITYKSIÄ JA MUISTIINPANOJA

Perinnölliset selkämuutokset (Haka-Päivä 2018), ELT, DOS., pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen
Vintitkoiran tuki- ja liikuntaelimistön toiminta (Haka-päivä 2016), ft, MSc, FT Heli Hyytiäinen
Silmäsairausluento (2013), silmätarkastuseläinlääkäri Päivi Vanhapelto
Sydänpäivän luento (2012), pieneläinsisätautiopin dosentti Maria Wiberg

AJANKOHTAISTA

Jalostustoimikunta hakee jäseniä

Haluatko antaa oman panoksesi whippetien terveyden ja rodunomaisuuden puolesta tehtävään työhön? Oletko kiinnostunut jalostuksesta ja/tai esimerkiksi erilaisista tilastoista ja tietokannoista? Jalostustoimikunta hakee nyt lisää jäseniä nykyisen nelihenkisen tiimin...

Korjaus whippetin rotumääritelmän suomennokseen

Kennelliiton Rotumääritelmätyöryhmä on Whippet-Harrastajat ry:n pyynnöstä korjannut 23.4.2019 päätöksellään whippetin rotumääritelmän suomennoksen kohtaa ”Rintakehä” kuulumaan: Rintakehä: Erittäin syvä, jossa paljon tilaa sydämelle. Rintakehä on syvä ja...

Sydänterveet seniorit -galleria

Läppävika Läppävika (eteiskammioläppien myksomatoosi rappeuma / myxomatous mitral valve degeneration, MMVD) on whippeteillä esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista yleisin. Tyypillisesti sairaus ilmenee keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla koirilla....

Pentupalstan uudet vaatimukset 1.1.2019 alkaen

Whippet-Harrastajat ry:n syysvuosikokouksessa 8.12.2018 hyväksyttiin uudet pentupalstan vaatimukset. Uudet perusvaatimukset ja yhdistyksen jalostusvaatimukset ovat voimassa 1.1.2019 alkaen. Lisäksi päivitettiin poikkeusluvan hakemisen ohjetta. Lisätyt kohdat...