Terveys

TERVEYS

 

Whippet-Harrastajat pyrkii motivoimaan ja valistamaan rodun kasvattajia ja harrastajia ylläpitämään rodun hyvää terveydentilaa. Muut jalostuksen kannalta oleelliset seikat, kuten luonne, käyttöominaisuudet ja ulkonäkö, eivät ole minkään arvoisia jos terveydentilasta tingitään. Whippet on edelleen yleisesti ottaen erittäin terve ja yksi pitkäikäisimmistä roduista. Rodussa vallitsee nykyään hyvä avoimuuden kulttuuri, ja koirien viralliset terveystutkimukset sekä terveystietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen julkiseen terveystietokantaan nähdään pääosin erittäin positiivisena asiana.

Terveyskartoitusten ja terveystietolistan perusteella whippeteillä tiedetään esiintyvän sydänsairauksia, silmäsairauksia, epilepsiaa, immuniteetin ongelmia, varvasvauriotaipumus, ylikuumenemista (EIH) sekä voimakas taipumus muodostaa hammaskiveä. Tapaturma-alttius on Suomen tilastojen mukaan whippeteille melko suuri hyvinvointiongelma.

Sydän- ja silmäongelmien lisääntymisen ennaltaehkäisyssä on helppoa tutkia ainakin jalostuskoirat ja välttää vakavasti sairaiden koirien lähisukulaisten jalostuskäyttöä. Muut, hankalammin todettavat mutta yhtä lailla koiran elämänlaatua heikentävät sairaudet, kuten immuniteetin ongelmat, epilepsia, ylikuumeneminen jne. vaativat koiranomistajien avoimuutta ja rotujärjestön aktiivista tiedottamista terveystietojen julkistamisen tärkeydestä. Koska suurin osa whippeteistä on terveitä, ei sairaiden koirien sulkeminen pois jalostuksesta ole ongelma. Yksikään koira ei ole jalostuksellisesti arvokas jos se ei ole terve.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Jalostuksen tavoiteohjelma – JTO – on kattava paketti rodusta. Harrastajille ja whippetiä rotuna harkitsiville JTO kertoo rodun terveydestä, luonneominaisuuksista, harrastusmahdollisuuksista ja mitä suosituksia jalostuseläinten suhteen on. Kasvattajille puolestaan JTO antaa tietoa ei pelkästään oman kasvatustyön tueksi, mutta myös näkökulman siihen, miten rotumme säilytetään monimuotoisena ja elinvoimaisena.

TERVEYSTAULUKKO

Koiran omistaja voi ilmoittaa terveystaulukkoon kaikki sellaiset terveystiedot, jotka eivät näy KoiraNet Jalostustietojärjestelmässä. Jalostustoimikunta vastaa terveystaulukon päivityksestä ja ylläpidosta. Jos koirasi terveystulos tai kuolinsyy puuttuu listalta, voit toimittaa sen osoitteeseen:

Sari Salminen, jalostus@whippetharrastajat.fi
Tähkäpolku 8, 01840 Klaukkala

JALOSTUSTIETOJÄRJESTELMÄ

Kennelliiton KoiraNet Jalostustietojärjestelmään kirjataan automaattisesti kaikki virallisina tehtyjen terveystutkimusten tulokset, kuten sydänultra-, silmätarkastus- ja luustotutkimustulokset. Koiran omistaja voi ilmoittaa myös koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän joko Omakoira-palvelun kautta (Kennelliton jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse rekisterointi@kennelliitto.fi.

KANNUSTERAHA

Yhdistys tukee sydämen ultraäänitutkimuksia, selkätutkimuksia ja ruumiinavauksia maksamalla niistä kannusterahaa.

AJANKOHTAISTA

Jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty

JTO 2016-2020 Whippetin JTO 2016-2020 on voimassa. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunta hyväksyi 23.1.2016 kokouksessaan whippetin JTO:n muutamin korjauksin ja että hyväksyntä tulee voimaan, kun korjattu JTO on toimitettu Kennelliitolle. Pyydetyt korjaukset...

MyDogDNA® 2016 -tarjous whippeteille

PÄIVITETTY 10.8.2016, uusia näytteenottotilaisuuksia Yhdistys on neuvotellut erikoishinnan whippeteille MyDogDNA® 2016 -testistä MyDogDNA® 2016 hinta whippeteille on 79 €. Alennetun hinnan lisäksi yhdistys tukee testien ottamista tarjoamalla ilmaisia...

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMIEN LUENTOJEN ESITYKSIÄ JA MUISTIINPANOJA

Whippet-Harrastajat ry:n silmäsairausluento

Whippet-Harrastajat ry:n sydänpäiväluento