TERVEYS

Whippet-Harrastajat pyrkii motivoimaan ja valistamaan rodun kasvattajia ja harrastajia ylläpitämään rodun hyvää terveydentilaa. Muut jalostuksen kannalta oleelliset seikat, kuten luonne, käyttöominaisuudet ja ulkonäkö, eivät ole minkään arvoisia jos terveydentilasta tingitään. Whippet on edelleen yleisesti ottaen erittäin terve ja yksi pitkäikäisimmistä roduista. Rodussa vallitsee nykyään hyvä avoimuuden kulttuuri, ja koirien viralliset terveystutkimukset sekä terveystietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen julkiseen terveystietokantaan nähdään pääosin erittäin positiivisena asiana.

Terveyskartoitusten ja terveystietolistan perusteella whippeteillä tiedetään esiintyvän sydänsairauksia, silmäsairauksia, epilepsiaa, immuniteetin ongelmia, varvasvauriotaipumus, ylikuumenemista (EIH) sekä voimakas taipumus muodostaa hammaskiveä. Tapaturma-alttius on Suomen tilastojen mukaan whippeteille melko suuri hyvinvointiongelma.

Sydän- ja silmäongelmien lisääntymisen ennaltaehkäisyssä on helppoa tutkia ainakin jalostuskoirat ja välttää vakavasti sairaiden koirien lähisukulaisten jalostuskäyttöä. Muut, hankalammin todettavat mutta yhtä lailla koiran elämänlaatua heikentävät sairaudet, kuten immuniteetin ongelmat, epilepsia, ylikuumeneminen jne. vaativat koiranomistajien avoimuutta ja rotujärjestön aktiivista tiedottamista terveystietojen julkistamisen tärkeydestä. Koska suurin osa whippeteistä on terveitä, ei sairaiden koirien sulkeminen pois jalostuksesta ole ongelma. Yksikään koira ei ole jalostuksellisesti arvokas jos se ei ole terve.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Jalostuksen tavoiteohjelma – JTO – on kattava paketti rodusta. Harrastajille ja whippetiä rotuna harkitsiville JTO kertoo rodun terveydestä, luonneominaisuuksista, harrastusmahdollisuuksista ja mitä suosituksia jalostuseläinten suhteen on. Kasvattajille puolestaan JTO antaa tietoa kasvatustyön tueksi, sekä näkökulman miten rotumme säilytetään monimuotoisena ja elinvoimaisena.

TERVEYSTAULUKKO

Koiran omistaja voi ilmoittaa terveystaulukkoon kaikki sellaiset terveystiedot, jotka eivät näy KoiraNet Jalostustietojärjestelmässä. Jalostustoimikunta vastaa terveystaulukon päivityksestä ja ylläpidosta. Jos koirasi terveystulos tai kuolinsyy puuttuu listalta, voit toimittaa sen osoitteeseen whjalostus@gmail.com

TERVEYS- JA LUONNEKYSELY 2018

Whippet-Harrastajat ry:n jalostustoimikunta toteutti vuonna 2018 whippetien luonne- ja terveyskyselyn.  Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 423 kpl.

JALOSTUSTIETOJÄRJESTELMÄ

Kennelliiton KoiraNet Jalostustietojärjestelmään kirjataan automaattisesti kaikki virallisina tehtyjen terveystutkimusten tulokset, kuten sydänultra-, silmätarkastus- ja luustotutkimustulokset. Koiran omistaja voi ilmoittaa myös koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän joko Omakoira-palvelun kautta (Kennelliton jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse rekisterointi@kennelliitto.fi.

KANNUSTERAHA

Yhdistys tukee sydämen ultraäänitutkimuksia, selkätutkimuksia ja ruumiinavauksia maksamalla niistä kannusterahaa.

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMIEN LUENTOJEN ESITYKSIÄ JA MUISTIINPANOJA

Perinnölliset selkämuutokset (Haka-Päivä 2018), ELT, DOS., pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen
Vintitkoiran tuki- ja liikuntaelimistön toiminta (Haka-päivä 2016), ft, MSc, FT Heli Hyytiäinen
Silmäsairausluento (2013), silmätarkastuseläinlääkäri Päivi Vanhapelto
Sydänpäivän luento (2012), pieneläinsisätautiopin dosentti Maria Wiberg

AJANKOHTAISTA

Kannusterahat tauolle vuoden alusta!

WHIPPET-HARRASTAJAT Ry:n KANNUSTERAHAT TAUOLLE 1.1.2023 Whippet-Harrastajat ry:n tietoon on tullut, että Verohallinto on tiukentanut tulkintaansa koirayhdistysten maksamien terveystutkimustukien suhteen. Maksettu tuki katsotaan saajansa verotettavaksi tuloksi ja...

Seniorikysely

Rakkaiden seniorikoiriemme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Whippet-Harrastajat r.y.:n Jalostustoimikunta on laatinut lyhyen, mutta kattavan kyselyn koskien yli 8-vuotiaiden koirien hyvinvointia. Kysely on anonyymi. Tulokset koostetaan ja julkaistaan...

Whippettien DLA-Monimuotoisuus -raportti

Whippet-Harrastajat ry ja Hannes Lohen Koirien geenitutkimuksen tutkijaryhmä tekivät DLA-monimuotoisuus kartoituksen yhteisprojektina vuonna 2009. Tutkimuksessa tutkittiin mitä haplotyyppejä whippeteistä löytyy. Tutkimuksen raportti ja listaus osallistuneista koirista...

K8-sydänpäivä 30.10.2021

Tervetuloa Whippet-Harrastajat ry:n jalostustoimikunnan järjestämään K8-sydänpäivään! Aika 30.10.2021 klo 9-17 (Jokainen koira saa oman ajan, joka vahvistetaan ilmoittautujalle erikseen.) Paikka:  Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Helsinki Mitä: Whippet-Harrastajat...

PEVISA-aloite jätetty yhdistykselle syyskokouksessa käsiteltäväksi

Yhdistys on vastaanottanut PEVISA-aloitteen jonka on allekirjoittanut 66 yhdistyksen jäsentä. PEVISA aloite käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2020. Kokouskutsu lähetetään myöhemmin. Yleiskokous päättää aina PEVISAn mahdollisesta voimaantulosta, sen...

HAKA-PÄIVÄ 11.10.2020

Whippet-Harrastajat ry:n Jalostustoimikunta järjestää: HAKA (Harrastaja/Kasvattaja) -PÄIVÄ 11.10.2020 klo 12.00-15.00 Päivän teemana ovat jäsenistön toiveesta autoimmuunisairaudet, joista puhumassa eläinlääkärit: klo 12.15 luento: Imuunivälitteiset IMHA, IMT, IMPA,...