Tietopankki

TIETOPANKKI

Tälle sivulle on kerätty jalostuksen ja kasvatuksen tueksi hyödyllisiä linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä.

YHDISTYKSEN TERVEYS -SIVUSTO
TIETOKANTOJA

KENNELLIITON JALOSTUSTIETOJÄRJESTELMÄ

Jalostustietojärjestelmä on avoimesti selattava tietovarasto, joka sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset, sukutaulut ja muut koiraan liittyvät tiedot.

WHIPPET BREED ARCHIVE

The Whippet Breed Archive on käyttäjien ylläpitämä tietokanta, johon on tallennettu maailmanlaajuisesti valtava määrä sukutaluluja kuvineen sekä vähitellen myös muutakin rotukohtaista tietoa, kuten terveystietoja. Loputon aarreaitta kasvattajille, sukutauluista innostuneille ja historiaharrastajille!

SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDDATA

SKK Hunddata on Ruotsin kennelliiton jalostustietokanta.

RANSKAN KENNELLIITON JALOSTUSTIETOJÄRJESTELMÄ

Ranskan kennelliiton jalostustietokanta.

WHIPPET HEALTH FOUNDATION

Whippet Health Foundation on riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhteisö, joka tukee whippet -rodun terveyttä levittämällä tietoutta jalostus- ja terveysasioissa, tukemalla tieteellistä työtä sekä ylläpitämällä edellä mainituissa takoituksissa tietokantaa. Tietokanta löytyy sivuston ylävalikosta kohdasta Database.
TERVEYS, TUTKIMUS JA JALOSTUS

Kennelliitto

Suomen Kennelliitto on valtakunnallinen koira-alan asiantuntijajärjestö ja se on perustettu vuonna 1889. Liiton tavoitteena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja monipuolista koiraharrastusta sekä parantaa koiranpitoa Suomessa. Kennelliitto jakaa asiantuntijatietoa, ja se toimii kattavasti suomalaisen ja kansainvälisen koiratoiminnan etujärjestönä.

DogWellNet

DogWellNet-sivustoa ylläpitää kansainvälinen yhteistyöorganisaatio International Partnership For Dogs eli IPFD. Sivustolle tuotetaan ja kerätään tietoa, linkkejä ja dokumentteja eri puolilla maailmaa koirien terveyden sekä hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä. Tarkoituksena on tuoda näiden aiheiden parissa työskentelevät ihmiset lähemmäs toisiaan sekä hyötyä muualla hyväksi koetuista käytännöistä ja työkaluista.

Koirien geenitutkimus

Professori Hannes Lohen johtama koirien geenitutkimus Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Tutkimusten keskeinen tavoite on löytää uusia tautigeenejä eri sairauksien ja ominaisuuksien taustalta. Sivustolla on tietoa käynnissä olevista tutkimusprojekteista sekä tutkimuksista syntyneistä tuloksista. Voit osallistua koirasi kanssa tutkimukseen lähettämällä koirastasi verinäytteen tutkimusryhmälle.

MyDogDNA

MyDogDNA-testin kattavasta perimätiedosta on hyötyä sekä koiranomistajille, kasvattajille että rotujärjestöille. DNA-tieto on avuksi tehtäessä koko rodun kannalta kestäviä jalostusvalintoja ja suunnitelmia, jotka vahvistavat koko rodun elinvoimaisuutta. Tietojen perusteella voidaan seurata mm. rodun yleistä geneettistä terveyttä ja jakaantumista eri jalostuslinjoihin ja maapopulaatioihin huomattavasti paremmin kuin aikoinaan rodussa tehdyn DLA-kartoituksen avulla. Yksittäisistä geenitesteistä whippetien kannalta lienevät mielenkiintoisimpia myostatiinipuutostesti (ns. bully-geeni) sekä värigeenitestit mm. diluuttiväreille ja valkokirjavuudelle.

Artikkelipankki

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki – HETI ry:n avoin artikkelipankki.

The Whippet Health

Sivusto, johon on kerätty terveysaiheista tietoa whippetien omistajille ja kasvattajille.

The Institute of Canine Biology

Sivusto, jossa pureudutaan tieteellisen tutkimuksen keinoin koiranjalostukseen tavoitteena rotujen säilyttäminen elinvoimaisina.

Whippetien idiopaattisen epilepsian kohtauskuva, perinnöllisyys ja ehdokasgeenin tutkiminen

Emmi Syrjänen – Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma: Whippetien idiopaattisen epilepsian kohtauskuva, perinnöllisyys ja ehdokasgeenin tutkiminen

ROTUMÄÄRITELMÄ
Suomessa noudatetaan FCI:n, Kansainvälisen koiranjalostusliiton, laatimaa rotumääritelmää. Whippetin rotumääritelmästä on myös olemassa eri koiranjalostusta ohjaavien keskusjärjestöjen, The Kennel Clubin, American Kennelclubin ja Australian National Kennel Clubin, vahvistamia versioita, jotka poikkeavat hieman toisistaan rotumääritelmäkuvauksen laajuudessa ja sisällössä. Esimerkiksi: Amerikassa rodun ihannekorkeus on suurempi ja suositaan koiran pigmentistä riippumatta mahdollisimman tummia silmiä, ja rodun alkuperämaan Englannin rotumääritelmä on puolestaan kuvailultaan hyvin suppea. Rotumääritelmää voi olla vaikea sisäistää ilman syvällisempää perehtymistä rotuun, mutta sen avuksi on laadittu laajennettuja, selittäviä versioita, joiden on tarkoitus avata sitä ymmärrettävämpään muotoon.
Rotumääritelmän tulkinta
KIRJALLISUUTTA

AHO, Riitta 2006: Tavoitteena terverakenteinen koira ♦ 
BENGTSON, Bo 2010: The Whippet 
BROWN, Curtis: Dog Locomotion and Gait Analysis 
FISHER, Martin S., LILJE, Karin E.: Dogs in Motion ♦
GILMOUR, Patsy 1994: Whippets Today ♦
HANCOC, David 2012: Sighthounds, Their Form, Their Function and Their Future ♦
HANSELL, Helen 2010: The Working Whippet 
KARES, Juha 2011: Kaunis koira 
KOSKENTALO, Helena: Parempaan pentutulokseen 
LOWE, Mary, WALSH, E.G.: The English Whippet 
MILLER, Constance O. 1988: Gazehounds: The Search For Truth   ♦
MUJUNEN, Salme 2015: Koiran rakenne – laaja oppimäärä 

♦ whippet  ♦ rakenne, liikkuminen  ♦ kasvatus  ♦ yleisteos

HISTORIAA

History of the Whippet – kirjoittaja, Bo Bengtson

Whippet History References – Historiallisia kuvia ja otteita vanhoista whippetejä käsittelevistä teksteistä, videota

Whippets From the Past – Facebook ryhmä

Historiallisia kirjoja

HUTCHINSON, Walter 1976/1935: Hutchinson On Sighthounds, The Sighthound Sections of Hutchinson’s Dog Encyclopedia
LLOYD, Freeman 2006/1894: The Whippet or Race Dog; Its Breeding, Rearing, and Training for Races and for Exhibition
RENWICK, W. Lewis 1956: The Whippet Handbook
USEITA KIRJOITTAJIA 2007: The Whippet, The Dog Anthology