Jalostustoimikunta

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunta vastaa rotua koskevan mahdollisimman monipuolisen tiedon keräämisestä ja olemassaolevan tiedon käyttämisestä rodun parhaaksi. Lisäksi jalostustoimikunta mm. seuraa rodun ominaisuuksien kehittymistä koirien näyttely- ja koetulosten pohjalta niin käyttöpuolen kuin ulkomuodon suhteen, asettaa jalostustoiminnalle päämäärät, antaa jalostusneuvontaa, seuraa whippetin terveystilannetta sekä järjestää ulkomuototuomareille erikoiskoulutusta ja kollegioita. Lisäksi sen tehtävä on whippetien jalostusstrategian ja järjestön jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman tarkistus ja päivittäminen em. tiedon avulla. Hallitus valitsee jalostustoimikunnan vetäjän, jonka tehtävänä on esittää hallitukselle hyväksyttäväksi muut toimikunnan jäsenet.

YHTEYSTIEDOT

Vetäjä
Miska-Alexander Argillander
jalostus@whippetharrastajat.fi

Jäsenet
Riikka Keskinen, Tilda Koskinen, Taru Lumme, Jenni Ranki