Mittaus ja kilpailukirjat

MITTAUS JA KILPAILUKIRJAT

Suosittelemme virallista mittausta kaikille koirille, jotta saisimme kattavan kuvan whippetien kokotilanteesta, Virallinen mittaus on pakollinen, jos koiran omistaja anoo koiralleen maasto- tai ratakirjaa.

Paikalliskerhot järjestävät aika ajoin mittaustilaisuuksia, joten kannattaa seurata em. kerhojen ilmoittelua. Jos sopivaa mittaustilaisuutta ei ole tarjolla, mittaustilaisuuden voi järjestää itse ottamalla yhteyttä mittamiehiin. Koiran omistaja on itse vastuussa koiransa mittauttamisesta ja siitä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.

Whippet kuuluu mitattaviin rotuihin ja koira voidaan mitata  SVKL mittamiesten (2 kpl) toimesta aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää kaksitoista (12) kuukautta. Mittaushetkellä koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Koiran ohjaajalla tulee olla mittaustilaisuudessa mukana koiran rekisterikirja, josta tulee ilmetä tunnistusmerkintä ja tunnistusmerkinnän ajankohta. Jos mittaus on uusintamittaus, tarvitaan em. dokumenttien lisäksi mukaan kilpailukirja/kilpailukirjat, jos koiralle on sellainen jo haettu. Mittamiehille maksettava maksu on 5 €/koira.

Mittausohje löytyy Suomen Vinttikoiraliiton sivuilta koesääntöjen liitteestä 3.

Ylikorkeaksi katsotaan:

  • whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51 cm
  • whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48 cm

KILPAILUKIRJOJEN HAKEMINEN, KOEJUOKSUT

Kilpailukirjoja varten koiran tulee olle rekisteröity Suomen Kennelliiton koirarekisteriin ja on mitattu virallisesti. Ratajuoksukirjaa varten tarvitaan mittauksen lisäksi hyväksytysti suoritetut koejuoksut. Maastojuoksukirjaa varten riittää, että koira on mitattu.

Lisätietoa kilpailukirjoista ja koejuoksumenettelystä löytyy Vinttikoirakokeiden säännöt ja kokeiden järjestämisohjeet liitteestä 6, Kilpailukirjat.

Ohje kilpailukirjan hakemiseen löytyy Suomen Vinttikoiraliiton sivuilta.

MITTAMIEHET

SVKL:n hyväksymät mittamiehet
MITTALAITTEIDEN HALTIJAT

01 Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerho ry
02 Whippet-Harrastajat ry
03 Salpausselän Vinttikoirakerho ry
04 Luhtilaukkaajat ry
05 Keski-Suomen Vinttikoirakerho ry
06 Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat ry
07 Turun Vinttikoirakerho ry
08 Helsingin Vinttikoirakerho ry
09 Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry
10 Savon Seudun vinttikoiraharrastajat
11 Kytömäki Sami
12 Kalliokoski Markku, Laihia