Kannusteraha whippetien selkäkuvaustutkimuksiin

Kannusteraha whippetien selkäkuvaustutkimuksiin

Suomen Kennelliitto ry on antanut virallisia selkäkuvauslausuntoja 1.6.2013 lähtien. Whippetien selkiä on myös ryhdytty kuvaamaan ja tutkittujen koirien määrä on kasvanut vähitellen: 15.2.2017 mennessä lausuntoja on annettu yhteensä 52 kpl, josta yksinomaan vuoden 2016 aikana 36 kpl. Selkälausunto sisältää koiran iästä ja otetuista kuvista riippuen lausunnon spondyloosista (SP), nikamien epämuotoisuudesta (VA) sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV). Lisätietoa selkäkuvauksesta.

Tähän asti tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että SP ja VA lausunnot ovat olleet pääasiassa normaaleja, mutta rodussa esiintyy paljon erityisesti LTV muutoksia. Näistä tuloksista ei voida vielä vetää johtopäätöksiä ja niiden merkitys ja vaikutus whippetin selkäterveyteen on avoin ilman pidemmän aikavälin seurantaa ja tiedonkeruuta. Whippet-Harrastajat ry on päättänyt myöntää 1.1.2017 alkaen kannusterahaa selkäkuvausten tukemiseksi, jotta saadaan kerättyä laajempi aineisto ja pystytään sen perusteella muodostamaan todenmukainen käsitys rodun selkäterveydestä.

Kannusterahan ohje Yleistietoa virallisista selkäkuvauksista

 

Välimuotoisesta lanne-ristinikamasta

LTV eli välimuotoinen lanne-ristinikama on epämuodostunut nikama, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. LTV on perinnöllinen ja synnynnäinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta. Suomen Kennelliitto jakaa LTV:n 4 eri ryhmään: LTV0 tarkoittaa tervettä selkää, LTV1 jakautunutta ristiluun keskiharjannetta, LTV2 symmetristä LTV:tä, LTV3 epäsymmetristä LTV:tä ja LTV4 kuutta tai kahdeksaa lannenikamaa. Whippetien viralliset selkäkuvaustulokset (tilanne 15.2.2017) ovat jakautuneet seuraavasti:

 • LTV0, 16 kpl – 31 %
 • LTV1, 29 kpl – 56 %
 • LTV2, 4 kpl – 7 %
 • LTV3, 1 kpl – 2 %
 • LTV4, 2 kpl – 4 %

Välimuotoisen lanne-ristinikaman merkitys koiralle:

 • LTV1: Tämä muutos ei nykytietämyksen valossa aiheuta koiralle oireita.
 • LTV2−LTV4: Muutokset voivat altistaa lanne-ristiluualueen rappeutumissairauksille, jotka saattavat aiheuttaa oireilua (ns. cauda equina-oireyhtymä). Rotukohtaisia eroja esiintyy ja myös koiran työ/harrastuskäyttö voi vaikuttaa. Usein koirat ovat täysin oireettomia. LTV3 voi olla yhteydessä synnynnäiseen vinolantioon ja toispuoleiseen lonkkanivelen kasvuhäiriöön.

Koska LTV1 on yleisin tutkimustulos (56:lla % whippeteistä), yhdistys on myös päättänyt toistaiseksi poiketa Suomen Kennelliiton selkäohjeesta*, ja kahden LTV1 tuloksen saaneen koiran yhdistelmä hyväksytään pentupalstalle ilman poikkeuslupaa.

 

Lähteet:
http://www.kennelliitto.fi/selkalausunto-antaa-monenlaista-tietoa
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/selkaohje_3.pdf
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnollisista-sairauksista/perinnolliset-selkamuutokset
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ltv_arvostelun_perusteet_0.pdf

* Suomen Kennelliiton Selkäohjeen mukaan LTV1-4 tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistettävän vain LTV0 tuloksen saaneisiin koiriin

HAKA 2016 – luentopäivä 5.11.2016

HAKA 2016 – luentopäivä 5.11.2016

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 22.10.2016

Whippet-Harrastajat ry järjestää Harrastaja/Kasvattaja = HAKA-päivän 5.11.2016.

Paikka: ADA Lounas & Catering, Emalikatu 10, 04440 Järvenpää.

OHJELMA

8.30                Aamukahvi

9.00-11.00      VINTTIKOIRAN TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN TOIMINTA JA HUOLTO
ft, MSc, FT Heli Hyytiäinen, Helsingin Yliopisto
Vinttikoiran liikkumisen ja biomekaniikan perusteiden ymmärrys sekä aktiivinen ote tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan auttavat ylläpitämään koiran hyvinvointia.

11.00-11.45     Lounas

11.45-13.45     WHIPPET RODUN NYKYTILANNE JA JALOSTUKSEN TAVOITTEET
Paneelikeskustelu – JTO:n aiheita käydään läpi keskustellen. Paneelissa mukana mm. rodun kasvattajia ja harrastajia. Yleisö voi osallistua keskusteluun ja halutessaan lähettää etukäteen kysymyksiä ilmoittautumisosoitteeseen.

13.45-14.00     Kahvitauko

14.00-16.00     KOIRAN ENSIAPU
ELL Jenni Ranki, Sairaalaeläinlääkäri/Päivystys- ja Tehohoitoyksikkö, Yliopistollinen Eläinsairaala
Koiran sairastuessa/tapaturmissa omistajan suorittamilla ensiaputoimenpiteillä jo ennen eläinlääkäriin lähtemistä voi olla kriittinen vaikutus koiran toipumiselle ja selviämisennusteelle. Luennolla käydään läpi tavallisimmat ensiapua vaativat tilanteet (mm. myrkytykset, traumat, vatsataudit) ja niiden hoito.

Hinta – sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin: Whippet-Harrastajat ry:n jäsenille 25 €, muut 30 €.

Tilinumero FI 95 2074 1800 0336 36, käytä maksaessasi viitettä 12535. Liitä maksukuitti mukaan ilmoittautumiseen.

Paikalla on mahdollista lounastaa buffet –pöydästä (salaatti- ja lämminruokabuffet) hintaan 10 €. Lounas maksetaan paikan päällä, mutta ilmoita osallistumisesi lounaaseen sekä mahdollinen ruokavalio ilmoittautumisen yhteydessä.

Lounasbuffet menu

Tapahtumaa koskevat kysymykset sekä sitovat ilmoittautumiset 22.10.2016 mennessä sähköpostitse anna.eriikka@gmail.com

TERVETULOA!

 

Jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty

JTO 2016-2020

Whippetin JTO 2016-2020 on voimassa.

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunta hyväksyi 23.1.2016 kokouksessaan whippetin JTO:n muutamin korjauksin ja että hyväksyntä tulee voimaan, kun korjattu JTO on toimitettu Kennelliitolle. Pyydetyt korjaukset koskivat muutamien tekstikohtien sisällön tarkentamista (kappaleissa 4.1.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.2.1, 4.3.2.4, 4.3.2.6, 4.3.4, 6.4) sekä LTE ihannprofiilin sisällyttämistä luonneosioon (4.2.4) ja ko. kappaleen sisällön muokkaamista sitä vastaavaksi. Korjattu JTO lähetettiin Kennelliitolle 29.6.2016, ja 19.8.2018 olemme lopulta saaneet JTT:n kiitokset tehdyistä korjauksista.

MyDogDNA® 2016 -tarjous whippeteille

MyDogDNA® 2016 -tarjous whippeteille

PÄIVITETTY 10.8.2016, uusia näytteenottotilaisuuksia

Yhdistys on neuvotellut erikoishinnan whippeteille MyDogDNA® 2016 -testistä

MyDogDNA® 2016 hinta whippeteille on 79 €. Alennetun hinnan lisäksi yhdistys tukee testien ottamista tarjoamalla ilmaisia näytteenottotilaisuuksia kesän ja syksyn aikana erikseen ilmoitetuissa tapahtumissa. Tällä tarjoushinnalla tilattujen testien tulokset tulevat omistajan lisäksi yhdistyksen käyttöön.

 

TESTIN HYÖDYT

MyDogDNA-testin kattavasta perimätiedosta on hyötyä sekä koiranomistajille, kasvattajille että rotujärjestöille. DNA-tieto on avuksi tehtäessä koko rodun kannalta kestäviä jalostusvalintoja ja suunnitelmia, jotka vahvistavat koko rodun elinvoimaisuutta. Tietojen perusteella voidaan seurata mm. rodun yleistä geneettistä terveyttä ja jakaantumista eri jalostuslinjoihin ja maapopulaatioihin huomattavasti paremmin kuin aikoinaan rodussa tehdyn DLA-kartoituksen avulla. Yksittäisistä geenitesteistä whippetien kannalta lienevät mielenkiintoisimpia myostatiinipuutostesti (ns. bully-geeni) sekä värigeenitestit mm. diluuttiväreille ja valkokirjavuudelle. Whippetien rotukohtaisista testeistä voi lukea lisää osoitteesta www.mydogdna.com -> rodut -> whippet.

MyDogDNA® 2016 sisältää koko koiran perimänlaajuisen analyysin, joka antaa tietoa ja testituloksia monenlaisille periytyville ominaisuuksille. Yhden poskisolunäytteestä tehtävän DNA-analyysin avulla voidaan kartoittaa samalla kerralla sekä useita kymmeniä perinnöllisiä sairauksia ja ulkomuoto-ominaisuuksia että kunkin koiran perimänlaajuisesti mitattu geneettinen monimuotoisuus-%. Koiran tulokset talletetaan verkossa toimivaan tietokantaan, jossa voi tulostaa useita erilaisia raportteja sekä vertailla oman koiran geneettistä monimuotoisuutta muihin oman rodun ja roturyhmän koirien tuloksiin.

 

TESTIN TILAAMINEN JA MAKSU

Koiran omistaja tilaa testin itse osoitteesta http://www.mydogdna.com/fi/ostoskori, alennuskoodi WHIPPET2016. Koodi on voimassa 31.8.2016 asti. Näytteitä voidaan ottaa vielä 8.10. Team Raceen asti.

Testin hinnan 79 € lisäksi tulee toimituskulu 8 € / testikitti.

Tilaa testi viimeistään viikkoa ennen näytteenottoa. 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hyödyntää ilmaisia näytteenottotilaisuuksia, voit silti tilata testin ja hoitaa näytteenoton omalla kustannuksellasi.

 

NÄYTTEENOTTOTILAISUUDET

Näyte otetaan suun sisäpinnalta poskisolunäytteenä, joten se on helppo ja harmiton toimenpide koiralle.

Ilmoittaudu etukäteen näytteenottoon. Ilmaisia näytteenottotilaisuuksia on seuraavasti:

 • 16.8. klo 17 alkaen, Eläinklinikka Tähti, Jyväskylä / Ilmoittautuminen näytteenottoon: Anne Naukkarinen 050 548 5489,
  annem.naukkarinen@gmail.com, lisäksi tiedoksi jalostustoimikunnalle jalostus@whippetharrastajat.fi
 • UUSI 13.8. Ratajuoksun SM, Hyvinkää / Ilmoittautuminen näytteenottoon: sanna@teamtruckers.info, lisäksi tiedoksi jalostustoimikunnalle jalostus@whippetharrastajat.fi
 • 20.8. W-H Kasvattajakilpailu, Hyvinkää / Ilmoittautuminen näytteenottoon: jalostus@whippetharrastajat.fi
 • UUSI 13.8. Maasto SM, Jumesniemi / Ilmoittautuminen näytteenottoon: sanna@teamtruckers.info, lisäksi tiedoksi jalostustoimikunnalle jalostus@whippetharrastajat.fi
 • UUSI 17.9. Kuninkuusjuoksut, Helsinki / ilmoittaudu jalostus@whippetharrastajat.fi
 • 8.10. Team Race, Helsinki / Ilmoittautuminen näytteenottoon: jalostus@whippetharrastajat.fi
 • UUSI Naantalissa arki-iltaisin / Ilmoittautuminen näytteenottoon: sanna@teamtruckers.info,  lisäksi tiedoksi jalostustoimikunnalle jalostus@whippetharrastajat.fi

 

Lisätietoja tilaamisesta ja näytteenotosta Sari Salminen 045 657 1595 ja MyDogDNA -testistä ja sen sisällöstä Anna-Elisa Liinamo 050 517 1349 a.e.liinamo@gmail.com

 

 

 

 

Hands On 2 – Whippet -rotuseminaari 19.11.2016

Hands On 2 – Whippet -rotuseminaari 19.11.2016

Hands on! – Whippet-rotuseminaari Klaukkalassa, Showlinkin tiloissa, 19.11.2016 klo 9:00-16:00.

Hands on! –seminaari on päivän mittainen luentopäivä, jonka aikana whippet käydään läpi kirsusta hännän päähän.
Paikalla on useita mallikoiria ja Hands on –osion aikana koiria pääsee myös käsin käymään läpi – yksityiskohtaisesti.
Tilaisuuden vetävät ulkomuototuomarit Markku Mähönen ja Unto Timonen. Hands on –pienryhmissä mukana myös Jarmo Vuorinen.

Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää jo olemassa olevaa rotutuntemustaan. Nyt on mahdollista
osallistua myös pelkästään aamupäivän rotumääritelmäluennolle.

Lue lisätiedot ilmoituksesta

EIH eli fyysisen rasituksen aiheuttama fysiologinen ylikuumentuminen

Hannes Lohen tutkimusryhmä on ottanut whippetien EIHin aktiivisesti työn alle täällä Suomessa. Tällä hetkellä heiltä löytyy 12 EIH-koiran geeninäytteet, ja niille on valittu lisäksi joukko verrokkinäytteitä oletettavasti terveistä koirista.

Muutamalta EIH-koiralta puuttuu edelleen näyte geenipankista, joten jos omistat/olet kasvattanut sellaisen ja tiedät ettei siitä ole vielä lähetetty verinäytettä geenitutkimukseen niin nyt olisi erinomainen aika!

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa Lotta Koskinen tutkimusryhmästä tulee ottamaan suoraan yhteyttä kaikkien EIH-koirien sekä verrokeiksi valittujen koirien omistajiin. EIH-koirista kysellään tarkempia tietoja omistajilta esim. kohtausten alkamisiästä, kohtaustiheydestä ja voimakkuudesta, ja verrokkikoirien osalta varmistetaan että niillä ei oikeasti ole ollut koskaan mitään oireita. Verrokkikoirat on siis alustavasti valittu sillä perusteella että ne ovat oletettavasti terveitä eli ne ovat kaikki erittäin aktiivisesti kisanneita ja jo vähän vanhempia ratalinjaisia koiria, mutta tietysti kisahistoria ei vielä kerro kaikkea koirasta.

Työryhmä myös kyseli jos jollain sattuisi olemaan videokuvaa EIH-kohtauksesta?

MIKÄ ON EIH?

Kyseessä on fyysisen rasituksen aiheuttama fysiologinen ylikuumentuminen, jota esiintyy Suomessa tietyissä ratalinjaisissa suvuissa. EIHistä löytyy hyvä artikkeli Whippet-lehdestä 3/06, sivu 41.