Seminaaripäivä 9.11.2020

Whippet-Harrastajat ry. kutsuu yhdistyksen jäsenet seminaaripäivään sunnuntaina 29.11.2020

Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina, Zoom-alustalla. Seminaari on yhdistyksen jäsenille ja on
maksuton.

Ilmoittautuminen 27.11.2020 mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Ohjelma:

10.00 Tervetuloa! Päivän avaus Marina Aaltio

10.15 – 12.00 PEVISA – uhka vai mahdollisuus Kirsi Sainio
Mistä on kyse, miten ja mihin sitä käytetään? Ohjelmaan hakeutuminen, sen muuttaminen, siitä
poistuminen. Whippetit Suomessa, kokonaistilanne ja PEVISAn käyttö, hyödyt / haitat?

12.15 – 14.00 Selän luustoterveys Anu Lappalainen
Whippetien luuston terveys Suomessa – kuvausmäärät, tulokset, jalostussuositukset, kokonaisuus

14.15 – 16.00 Sydänterveys Maria Wiberg
Whippetien sydänterveys Suomessa – katsaus nykytilaan, mitä voidaan päätellä tehtyjen tutkimusten
tuloksista? Jalostussuositukset, kokonaisuus, ultra vs. kuuntelu whippetillä.

16.00 Keskustelua, kysymyksiä

16.45 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on vuorovaikutteinen, eli luennon aikana voit esittää kysymyksiä ja kommentteja. Voit myös
halutessasi lähettää kysymyksiä etukäteen lomakkeella.

Avoimia tehtäviä toimikunnissa

Päätoimittaja

Whippet-lehdelle haetaan uutta päätoimittajaa, joka vastaa lehden teosta ja sisällön kehittämisestä yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Tehtäviin kuuluvat mm.

  • Julkaisusuunnitelman teko ja ylläpito yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa
  • sähköposteihin vastaaminen
  • vedoksen oikoluku ennen painoa

Yhteydenotot: sihteeri@whippetharrastajat.fi

Julkaisutoimikunnan jäseniä

Julkaisutoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen viestinnästä toimittamalla Whippet-lehteä, huolehtimalla nettisivujen ylläpitämisestä, sekä kehittämällä yhdistyksen viestintää eri tavoin.

Toimikunnalle haetaan uusi jäseniä, joiden tehtävät voivat olla oman kiinnostuksen mukaan mitä vaan lehden teosta some-viestintään, web-sivujen päivittämisestä kuvien käsittelyyn tai graafiseen suunnitteluun. Toiveena uusille jäsenille olisi sitoutuminen vähintään yhden jutun kirjoittamiseen lehteä kohden (4 krt vuodessa). 

Toimintaan voi osallistua myös avustajana ilman sitoutumista toimikuntaan. 

Yhteydenotot: sihteeri@whippetharrastajat.fi

Pentuvälittäjä

Pentuvälittäjä ylläpitää tietoa syntyneistä tai lähiaikoina syntyvistä pentueista yhdistyksen nettisivuilla ja jakaa yleistä tietoa rodusta. Tehtävinä ovat mm.

  • Pentupalstan ylläpitäminen
  • Yhteydenottoihin vastaaminen
  • Pentupalstan kehittäminen

Yhteydenotot: sihteeri@whippetharrastajat.fi

Tarvikemyyjä

Tarvikemyyjä huolehtii yhdistyksen tarvikemyyntiin tulevien tilausten käsittelystä ja postituksesta sekä uusien myyntituotteiden hankkimisesta ja ideoinnista. Tarvikemyynti on mahdollisuuksien mukaan ollut paikalla myös eri tapahtumissa.

Yhteydenotot: sihteeri@whippetharrastajat.fi

Hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2021-2022 ja jäseniä erovuoroisten tilalle

Syyskokouksessa valitaan hallitukselle puheenjohtaja kaudelle 2021-2022. Erovuoroisten jäsenten (3 varsinaista ja 3 varajäsentä) tilalle valitaan uudet jäsenet. 

Asiaa syyskokouksesta

Kokous järjestetään pääkaupunkiseudulla 12.12.2020 ja kokouskutsu julkaistaan lähempänä kokousajankohtaa.

Tämänhetkisen COVID-19 tilanteen vuoksi tulee meidän varautua järjestämään kokous huomattavasti normaalia suuremmissa tiloissa jotta turvavälit voidaan pitää. Kartoitamme tämänhetkistä tilannetta mahdollisesta osallistujamäärästä ja pyydämme jäseniä vastaamaan todennäköisen osallistumisensa kokoukseen. Kysely ei kerää mitään tunnistetietoja (nimiä ei kysytä), eikä kysely toimi ennakkoilmoittautumisena.

Kysely osallistumisesta

Ohessa kootusti vastauksia esitettyihin kysymyksiin:

K. Kuka on äänivaltainen jäsen?
V. 15v täyttänyt yhdistyksen varsinainen jäsen, perhejäsen tai kasvattijäsen.
K. Mistä saan valtakirjan?
V. Valtakirjapohja on lisätty nyt kotisivuille. Saat sen myös kokouskutsun mukana lähempänä kokousta. Valtakirjan tulee olla allekirjoitettu. Valtakirja voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siinä tulee ilmetä mistä kokouksesta on kyse, milloin se pidetään (esimerkiksi ”… sääntömääräisessä syyskokouksessa 12.12.2020″) ja allekirjoitettu. Yhdistyksen sääntöjen mukaan: ”Yhdistyksen kokouksissa saa äänestää valtakirjalla siten, että kokouksessa läsnä oleva jäsen saa käyttää enintään kymmentä (10) valtakirjaa.”
K. Voiko kokoukseen osallistua etänä?
V. Ei voi. Yhdistyksellä ei ole käytössään äänestyksen mahdollistavaa etäratkaisua.
K. Missä kokous järjestetään?
V. Pääkaupunkiseudulla. Kartoitamme mahdollista osallistujamäärää, jotta voimme varata kokoukselle oikean kokoisen tilan joka mahdollistaa kokouksen turvallisen järjestämisen COVID-19 tilanteesta johtuvien erityisien varotoimien mukaisesti. Yhdistys huolehtii käsidesin ja kasvomaskit kokouspaikalla.

PEVISA-aloite jätetty yhdistykselle syyskokouksessa käsiteltäväksi

Yhdistys on vastaanottanut PEVISA-aloitteen jonka on allekirjoittanut 66 yhdistyksen jäsentä. PEVISA aloite käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2020. Kokouskutsu lähetetään myöhemmin. Yleiskokous päättää aina PEVISAn mahdollisesta voimaantulosta, sen muutoksista ja myös sen päättymisestä.

PEVISA esitykset tulee olla kokouskutsussa täydellisinä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouksessa ei voi esittää muutoksia alla oleviin vaihtoehtoihin tai tehdä uusia esityksiä. Mahdolliset kysymykset ja esitykset yleiskokoukselle tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille 12.11.2020 mennessä. Yleiskokous voi myös päättää että PEVISA ohjelmaan ei hakeuduta.

PEVISA on Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, jonka tarkoituksena on
1. ennaltehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka
– alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja
– aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
– vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta.
2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille.

Rotujärjestön yleiskokous päättää pevisa-ohjelmaan hakeutumisesta ja rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

Rotujärjestön on toimitettava PEVISA-esitys Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kennelliitto voi kuitenkin perustellusta syystä siirtää koko ohjelman tai jonkin ehdon voimaan tuloa anotusta aikataulusta eteenpäin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mikäli pevisa-aloite hyväksytään tulevassa kokouksessamme, tulee se voimaan aikaisintaan 2022 alusta. Pevisa-ohjelman vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta tarkastellaan tyypillisesti JTO:n voimassaolokauden aikana ja sitä jatketaan tai siitä luovutaan JTO:n päivittämisen yhteydessä.

Esityksessä ei ole määritetty raja-arvoja. Tämä tarkoittaa tutkimuspakkoa selän, silmien ja sydämen osalta, mutta ei rajoitusta tuloksen perusteella.

Ehdotuksessa on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Sydämen auskultaatiolausunto, silmätarkastuslausunto ja selkälausunto (LTV ja VA)
  2. Sydämen ultraäänitutkimus, silmätarkastuslausunto ja selkälausunto (LTV ja VA).

Ensimmäisessä vaihtoehdossa sivuäänen löytyessä tulee sydämen ultraäänitutkimus tehdä.

Ylläolevien tutkimusten alaikäraja on 12kk. Auskultaatiolausunto on voimassa 12 kk, sydämen ultraäänitutkimus ja silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Selkätutkimuslausuntoa ei tarvitse uusia.

Ulkomaisten urosten jalostuskäytön osalta ei tutkimuspakkoa.

Pevisa-aloitteessa mainitut liitteet (liite 1 – liite 3) ovat ohjelmaan liittyvät kennelliiton lomakkeet sekä allekirjoitusliite.
Hallitus pyytää jäsenistöä huolellisesti tutustumaan PEVISA-aloitteeseen ja sen perusteluihin. Tulevassa kokouksessa päätetään hakeudutaanko PEVISA ohjelmaan. Mikäli jäsenistö kokouksessa päättää että PEVISA ohjelmaan hakeudutaan, se päättää myös ohjelman sisällöstä etukäteen esitellyistä vaihtoehdoista.

PEVISA-aloite

Yleinen PEVISA ohje 

Yleinen PEVISA sääntö