Jalostuksen Tavoiteohjelma 2021-2025 on hyväksytty Whippet-Harrastajat ry:n yleiskokouksessa 14.12.2019 ja sen on Kennelliiton Jalostustieteellnen toimikunta hyväksynyt 7.4.2020 kiitoksin sekä muutamin korjauksin. Korjattu ohjelma on toimitettu Kennelliittoon pyydetysti syyskuun alkuun meneessä.

JTO 2021-2025