Terveystutkimusten tukeminen

Katsaus kannusterahan kehitykseen vuosina 2012 – 2017

Whippet-Harrastajat ry voi myöntää kannusterahaa tarpeellisiksi katsomilleen tutkimuksille tiedonkeruuta ja rodun terveydentilan kartoittamista varten. Kunkin kannusterahaohjelman ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Ruumiinavaus
Tuki on voimassa takautuvasti 1.1.2012 alkaen tehdyille tutkimuksille. Tukirahan suuruus on 50 € per tutkimus.

Sydämen ultraäänitutkimus
Yhdistys on ottanut 2012 alkaen käyttöön kannusteen, jolla korvataan osa sydämen ultraäänitutkimuskuluista.
1.1.2016 alkaen tukirahan suuruus on 70 € per koira (tätä ennen 50€). Kannusteraha maksetaan jatkossa myös yhdestä uusintatutkimuksesta, joka on tehty 6 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle koiralle ja edellisestä tutkimuksesta on kulunut vähintään 2 vuotta.

Selkäkuvaus
Yhdistys on v. 2017 ottanut käyttöön kannusteen, jolla korvataan osa selän röntgenkuvauksen kuluista.  Tuki on voimassa takautuvasti 1.1.2017 jälkeen tehdyille kuvauksille. Koiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään 2 vuotias (spondyloosilausunnon alaikäraja), jotta kannusteraha voidaan myöntää.
Kennelliitossa virallisesti lausutuista kuvista maksetaan kannusterahaa seuraavasti:

 • LTV & SP (välimuotoinen lanne-ristinikama & spondyloosi), yhteensä 70 €
 • LTV & SP & VA (välimuotoinen lanne-ristinikama & spondyloosi & nikamien epämuotoisuus), yhteensä 85 €

Tutkimusmäärät Kannusteraha_tot_vs_budj

Terveystutkimusten ja kannusterahojen maksun rahoitusmekanismit

 • Varsinaisen toiminnan tuoton ohjaus
 • Lahjoitukset
 • Tapahtumat: Match Show, Charity Open Show

Kenelle?

 • Kannusteraha maksetaan koiran omistajalle kun hän luovuttaa tutkimustulokset rotujärjestön käyttöön.
 • Kannusterahan maksu ei edellytä Whippet-Harrastajat ry:n jäsenyyttä

Miksi?

Kun kannusterahan maksu aloitettiin vuonna 2012, ei sydämen ultraäänitutkimustuloksia tallennettu
Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet). Kannusteraha oli keino saada lausunnot
rotujärjestön käyttöön.

Kannusterahalla haluttiin tukea koirien omistajia ja kasvattajia teettämään tutkimuksia jotta
tutkimusmäärät saataisiin kasvuun jolloin rodun terveydentilaa voidaan tarkastella kattavammalla
otannalla.

Yksi rotujärjestön keskeisistä tehtävistä on rodun jalostuksen ohjaaminen. Rotujärjestön tavoitteena on
ylläpitää rodun yleisesti hyvä terveydentilaa.

2018

 • Vuodelle 2018 on budjetoitu 7000€ terveystutkimusten tukemiseen. Tämä on merkittävä osa budjettia
 • Järjestetään Charity Open Show jonka tuotot ohjataan terveystutkimusten tukemiseen
 • Järjestetään mahdollisesti muu tapahtuma varojen keräämiseen
 • Aloitetaan vuoden 2019 varainkeruun suunnittelu
 • Kartoitetaan mahdolliset muutostarpeet (tuettavat tutkimukset, kannusterahan suuruus)

Merkittävä lahjoitus uudelta yhteistyökumppanilta!

Westmoor Oy / Conexx tulee lahjoittamaan Whippet – Harrastajat ry:lle 3000€ joka ohjataan kokonaisuudessaan terveystutkimusten tukemiseen.

Conexx®
Hollantilainen Conexx® on vuodesta 1957 lähtien tarjonnut moderneja, tarkoituksenmukaisia, luotettavia ja
kustannustehokkaita teräsrakennehalleja. Conexx®:lta saat juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyn laadukkaan
rakennuksen nopeasti, aikataulussa ja jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Westmoor Oy
Vastaa Conexx® rakennusten myynnistä Suomessa, Ruotsissa sekä Baltiassa. Westmoor Oy myös maahantuo ilmanvaihtojärjestelmiä, betoniritilöitä, käyntiovia sekä ohjaa Conexx® asennusryhmien toimintaa, valvoo ja ohjaa logistiikkaa, asennusten aikatauluja sekä asennusten laatua. Westmoor Oy:llä on myös Conexx®-rakennuksissa käytettävien tuotteiden varaosapalvelut.

“Whippet on terve rotu ja sellaisena haluamme myös sen säilyttää.

Whippet juoksee rataa, maastoa, harrastaa agilityä, vepeä, tokoa, näyttelyitä, raunioita, rallitokoa ym, mutta ennen kaikkea ne ovat perheenjäseniä, joiden seurassa me kaikki haluamme olla.

Whippet on myös meidän rotumme ja Whippet-Harrastajat ry:n työ terveystutkimuksien parissa on niin ainutlaatuisen kunnioitettavaa, että Westmoor Oy / Conexx haluaa olla mukana sitä tukemassa. “

Jarkko Kivelä
CEO Westmoor Oy

Miten:

 • Varat lahjoitetaan Whippet-Harrastajat ry:lle.
 • Varat käytetään rodun terveyden edistämiseen, kannusterahojen maksamiseen sekä terveystilanteen kartoittamiseen.
 • Whippet-Harrastajat ry jatkaa myös omaa aktiivista toimintaansa terveystutkimusten kustannusten kattamiseksi.
 • Whippet-Harrastajat ry hallinnoi sekä varoja että maksuperusteita (kannusterahan suuruus, kohteet)

Yhteistyökumppanina Westmoor Oy / Conexx saa:

 • mainostilaa W-H ry:n julkaisuissa
 • mainitaan asiaan liittyvissä yhteyksissä terveystutkimusten kannusterahan yhteistyökumppanina.
 • käyttää W-H ry:n kanssa tekemäänsä yhteistyötä omassa markkinoinnissaan.
 • Lisäksi pyritään toteuttamaan tästä yhteistyöstä ja yhdistyksen tekemästä työstä rodun terveyden edistämiseksi kertova artikkeli koira-alan julkaisuihin.