KOKOUSKUTSU:
WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 3.12.2017 klo 13.00 alkaen, valtakirjojen tarkastus klo 12.30 alkaen
Paikka: Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, Helsinki

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. Valtakirjojen tarkistus
 2. Kokouksen avaus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 6. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, perhejäsenen sekä kasvattijäsenen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 7. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2018
 8. Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten vaali.
  Erovuoroiset varsinaiset jäsenet: Merja Lautala, Sari Lehtinen, Essi Piironen
  Erovuoroiset varajäsenet: Anne Mäkinen, Sari Mäkiö, Anna-Elisa Liinamo
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä sekä sovitaan heidän palkkioistaan (toiminnantarkastajat 2017 Jari Heikkinen ja Merja Lindholm, varalla Sari Salminen ja Tea Toivanen)
 10. Muut esille tulevat asiat:
  – asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä
  – Vuoden Rata- ja Maastojuoksijoiden palkitseminen
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N HALLITUS


VOIT LADATA KOKOUSKUTSUN JA VALTAKIRJAPOHJAN ALTA:

KUTSU syysvuosikokous 2017 Valtakirjapohja