Voihan vietti! on kaksiosainen ja –päiväinen tapahtuma jossa sinulla ja koirallasi on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua koirien viettimaailmaan ensin kouluttaja Juha Korrin viettiluennolla ja seuraavana päivänä testata saalisviettiä käytännössä.

Perjantaina 24.3. kello 18-20 luento Hakunilassa, Vaunukuja 4-7 kerhohuoneessa. Maksimiosallistujamäärä 30.
Tuo varuilta oma esim. telttatuoli.
Lauantaina 25.3. alkaen kello 10 viettitestaus Kirsuhallissa, Lohjalla osoitteessa Jönsbölentie 21 B. Maksimiosallistujamäärä 15 koirakkoa. Tilaisuuden täytyttyä saatte ohjeellisen saapumisajan/koira.

Luennolla käydään läpi saalisviettikäyttäytyminen kokonaisuudessaan. Mitä siihen kuuluu, milloin se on koiralla
voimakas, milloin heikko ja milloin jotain siltä väliltä. Miten koiran esittämän saaliskäyttäytymisen voimakkuuteen
voidaan vaikuttaa? Miten sitä voi vahvistaa ja virittää vietin parhaimmilleen? Miten saalisvietistä koiralla huolehditaan?

Kyseessä on synnynnäinen ominaisuus, jota voidaan luotettavasti arvioida vaikkakaan ei tarkasti mitata. Vaikka
ominaisuus on synnynnäinen voidaan viettiä halutessa saada enemmän esiin. Kuinka voimakas juuri sinun koirasi saalisvietti on ja miten se sitä ilmentää? Testi on koirakohtainen ja yksilöllinen ja kestää palautteen antamisineen noin 10 minuuttia. Koiraa ei paineisteta testin aikana.

Tutustu kouluttaja Juha Korriin Tämä on –sivuilla.

Luennon hinta 15 euroa jäsen/20 euroa ei-jäsen. Maksimiosallistujamäärä 30, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Saalisvietin testaus 20 euroa/whippet. Maksimimäärä koiria päivälle 15, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Yhteishinta luento + testaus = 35 euroa.

Ilmoittaudu ensin sähköpostilla anita.sandqvist@kolumbus.fi ja kun saat tiedon osallistumisoikeudesta suorita maksu (15 tai 35 euroa) yhdistyksen tilille: FI95 2074 1800 0336 36 viitteellä 12506 1.3. mennessä. Lähetä maksusta
kuittikopio em. sähköpostiosoitteeseen.

Tervetuloa jännän ja mielenkiintoisen aiheen äärelle!