Hallituksen järjestäytymiskokous 29.1.2017

Whippet-Harrastajat ry:n hallitus järjestäytyi 29.1.2017 pidetyssä kokouksessa.

Kokouksessa nimettiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Minna Puukko ja sihteeriksi Anna Mikkonen. Toimikuntien kokoonpanot vuodelle 2017 vahvistettiin.

Tämän lisäksi hallitus teki seuraavat päätökset:

  • Kaunis Juoksija –palkinto nro. 42 myönnetty koiralle Jewgenistajan Riemukupla, omistaja Riikka Linnala.
  • Pentupalstan vaatimuksiin on lisätty yhdistyksen jalostusvaatimuksena yksittäisen koiran Suomessa rekisteröity maksimi jälkeläismäärä SKL:n suositusten mukaisesti.
  • Pentupalstan rakenne tullaan uudistamaan siten, että nykyinen jaottelu yhdistyksen jalostusvaatimukset täyttäviin ja muihin pentueisiin poistetaan. Kunkin pentueen kohdalle tullaan merkitsemään erikseen täyttääkö se yhdistyksen jalostusvaatimukset vai ei, ja jos ei täytä niin miltä osin ei. Muutoksen tarkoituksena on selkiyttää palstan luettavuutta ja pentueilmoitusten informatiivisuutta pennunostajille. Tämän lisäksi jalostustoimikunta laatii pentupalstalle lisättäväksi ns. pentupalstan lukuohjeen, missä avataan ilmoituksessa olevia tietoja, sekä poikkeuslupien hakemisen ohjeen.
  • Yhdistys alkaa maksamaan kannusterahaa selkäkuvauksista takautuvasti 1.1.2017 alkaen. Selkäkuvausten kannusterahan ohje tullaan julkaisemaan myöhemmin, jonka jälkeen kannusterahaa voi hakea.
  • Yhdistys järjestää luonnetestin 10.-11.6. Helsingissä. Luonnetestin tuomareiksi on kutsuttu Auli Kiminki ja Riitta Lehmuspelto. Luonnetestistä lisää tietoa myöhemmin.
Yhdistyksen sääntöjä päivitetty

Yhdistyksen sääntöjä päivitetty

Yleiskokous hyväksyi ehdotuksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi syysvuosikokouksessa 3.12.2016 ja sääntömuutos on astunut voimaan Patentti- ja Rekisterihallituksen tarkistamisen jälkeen 3.1.2017.

Sääntömuutoksella on haluttu tarkentaa tai muuttaa muutoskohteena olevia sääntöpykäliä nykyisen toiminnan tarpeita vastaaviksi tai korjata niiden kirjoitusasua. Sääntömuutos ei muuta yhdistyksen toimintaa tai hallituksen tehtäviä ja vastuita millään tavalla. Muutoksia on tehty sääntöpykäliin 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 10 ja 18 ja alla on selite kunkin pykäläkohdan muutoksesta.

SÄÄNNÖT

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka – kirjoitusasun korjaus.

2 Suhteet muihin järjestöihin – säännöissä ei ole tarpeen rajoittaa tai sitoa yhdistystä muiden yhdistysten sääntöihin tai toimintaan, vaan Whippet-Harrastajat ry voi kuulua mihin tahansa yhdistykseen, kuten tällä hetkellä Kennelliiton ja SVKL:n lisäksi Suomen Agilityliittoon, joiden katsotaan edistävän rodun eteenpäin viemistä. Yhdistys noudattaa yhdistyslakia siltä osin, mitä yhdistyksen säännöt eivät määrää.

4 Tarkoitus ja toimintamuodot – kirjoitusasun korjaus.

6 Yhdistyksen jäsenyys – Asiantuntijajäsen poistui ja sen ehdot on yhdistetty kunniajäsenyyteen. Lisäksi on tehty kirjoitusasun muutos kohtaan ”perhejäsen”.

7 Jäsenmaksu – Jäsenmaksun eräpäivä aikaistettiin helmikuun loppuun. Lisäksi poistettiin maininta jäsenmaksujen päättämisestä syyskokouksessa, koska asia on jo sääntöpykälän 10 syyskokouksessa käsiteltävien asioiden listassa.

8 Jäsenen eroaminen ja erottaminen – Muutokset koskevat kohtaa 4, johon muutettu sana ”tapojen sanaksi ”kenneltapojen” ja lisätty ”tai tuomittu eläinsuojelulain rikkomisesta” ja poistettu ”tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyydestä.”

9 Varsinaiset kokoukset – Sääntöihin lisättiin mahdollisuus toimittaa kokouskutsu sähköisesti ja kutsun julkaiseminen lehden lisäksi yhdistyksen muissa virallisissa julkaisukanavissa (www-sivut).

10 Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävä asiat – Lisätty toiminnantarkastaja vaihtoehdoksi tilintarkastajalle. Syyskokouksessa käsiteltävien asioiden listassa on vaihdettu käsittelyjärjestystä: ensin vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja vasta sen jälkeen esitetään rahoitussuunnitelma hyväksyttäväksi. Lisäksi on poistettu lause ”Hallitus voi määrätä varainhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.”, koska asia ei kuulu syysvuosikokoukseen, vaan hallitus voi määrätä asian yksin pykälän 17 mukaisesti.

18 Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus – lisätty tilintarkastajalle vaihtoehdoksi toiminnantarkastaja.