WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 3.12.2016 klo 13.00 alkaen, valtakirjojen tarkastus klo.12.30 alkaen
Paikka: Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, Helsinki

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. Valtakirjojen tarkistus
 2. Kokouksen avaus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 6. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, perhejäsenen sekä kasvattijäsenen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 7. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2017
 8. Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali toimikaudelle 2017–2018
 9. Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten vaali.
  Erovuoroiset varsinaiset jäsenet: Marina Aaltio, Anna-Elisa Liinamo, Anna Reponen
  Erovuoroiset varajäsenet: Anne Mäkinen, Sari Mäkiö, Marko Pessi
 10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä sekä sovitaan heidän palkkioistaan (toiminnantarkastajat 2016 Jari Heikkinen ja Merja Lindholm, varalla Sari Salminen ja Tea Toivanen)
 11. Yhdistyksen päivitetyt säännöt: Hallitus esittää jäsenistölle päivitetyt säännöt hyväksyttäväksi. Liite 1.
 12. Muut esille tulevat asiat:
  – asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä
  – Vuoden Rata- ja Maastojuoksijoiden palkitseminen
 13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N HALLITUS

Kokouskutsu ja sen kohtaa 11 koskeva Liite 1 on julkaistu Whippet-lehden numerossa 3/2016, ja tämän lisäksi postitetaan jäsenille marraskuun aikana.