JTO 2016-2020

Whippetin JTO 2016-2020 on voimassa.

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunta hyväksyi 23.1.2016 kokouksessaan whippetin JTO:n muutamin korjauksin ja että hyväksyntä tulee voimaan, kun korjattu JTO on toimitettu Kennelliitolle. Pyydetyt korjaukset koskivat muutamien tekstikohtien sisällön tarkentamista (kappaleissa 4.1.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.2.1, 4.3.2.4, 4.3.2.6, 4.3.4, 6.4) sekä LTE ihannprofiilin sisällyttämistä luonneosioon (4.2.4) ja ko. kappaleen sisällön muokkaamista sitä vastaavaksi. Korjattu JTO lähetettiin Kennelliitolle 29.6.2016, ja 19.8.2018 olemme lopulta saaneet JTT:n kiitokset tehdyistä korjauksista.